21. Sut y galla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr HGM?

Anfonwch e-bost at hgm-meq@aber.ac.uk os oes gennych gwestiynau neu ymholiadau nad ydynt efallai wedi'u hegluro yma.