23. Sut y galla i weld beth sydd wedi'i wneud o ganlyniad i'm sylwadau?

Mae myfyrwyr yn cael ateb oddi wrth gydlynydd y modiwl mewn ymateb i fy adborth i. Hefyd, lle bo hynny'n briodol, byddant yn cael manylion y newidiadau a wneir i'r modiwl. Bydd hyn yn eich cyrraedd dros e-bost, a bydd Blackboard hefyd yn cael ei ddiweddaru.