Rhaglen Gymorth i Baratoi am Yrfa

Rhaglen Gymorth i Baratoi am Yrfa

Diben y rhaglen hon yw darparu gwasanaeth wedi'i deilwra i fyfyrwyr o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli mewn Addysg Uwch.

Gall eich Cynghorydd arbennig eich helpu i lywio eich ffordd o amgylch y cymorth a gynigir drwy'r Gwasanaeth Gyrfaoedd, gan weithio gyda chi i nodi meysydd lle mae angen ichi ddatblygu eich sgiliau ac archwilio’r posibiliadau o ran profiad gwaith.

Am mwy o wybodaeth ebostiwch crsprogramme@aber.ac.uk