Therapi Ar-lein SilverCloud Cymru

Mae tua 1 o bob 4 oedolyn yn cael trafferth gyda heriau iechyd meddwl, fel teimlo'n isel, yn orbryderus neu dan straen.

Mae SilverCloud Cymru yn wasanaeth Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) Ar-lein sydd wedi'i gynllunio i gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles. Mae CBT yn gweithio drwy eich annog i herio'r ffordd rydych chi'n meddwl ac yn ymddwyn fel eich bod mewn sefyllfa well i ddelio â phroblemau bywyd.

Gwefan SilverCloud GIG Cymru