Rheoli Pryder a Phanig

Mae pryder, boed yn ysgafn neu’n ddifrifol, yn gallu achosi llawer iawn o ofid a gall effeithio ar unrhywun ar unrhyw adeg yn eu bywydau. Yn y cyflwyniad hwn, rydym yn ceisio darparu strategaethau syml a gwybodaeth a fydd yn lleihau effaith pryder a phanig a’ch rhyddhau o’r ofnau sy’n rheoli eich bywyd.

Dyddiadau

Dydd Mercher 13:30 – 15:00

  • 12 Hydref 2022
  • 23 Tachwedd 2022
  • 11 Ionawr 2023
  • 15 Chwefror 2023
  • 1 Mawrth 2023
  • 12 Ebrill 2023
  • 10 Mai 2023

Archebwch eich lle