Sylwgarwch i Hybu'r Hwyliau

Trwy gyfrwng y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sgiliau therapiwtig gydol oes.  Byddwch yn dod yn fwy hyblyg yn seicolegol ac yn gallu rheoli eich bywyd, gan ganiatáu i chi allu gwneud y pethau sy’n bwysig i chi, wrth reoli straen a gofid emosiynol.  Mae’n cyflwyno manylion am Therapi Derbyniad ac Ymrwymiad, Therapi Ymwybyddiaeth Ofalgar sydd â chyfoeth o ymchwil i brofi ei effeithiolrwydd.

Dyddiadau

Dydd Mercher 13:30 – 15:00

  • 17 Ionawr 2023

Archebwch eich lle