Rheoli Emosiynau

Fel pobl, rydym yn naturiol yn profi amrywiaeth eang o emosiynau.  Weithiau gallant gymryd drosodd, gan newid y ffordd yr ydym yn meddwl, teimlo ac ymddwyn.  Gall hyn gael effaith negyddol ar ein bywydau, y perthnasau sydd gennym a’r pethau yr hoffem eu gwneud.  Bydd y cyflwyniad hwn yn eich galluogi i ddysgu pam mae emosiynau’n ddefnyddiol a sut y gallant fod yn anghynorthwyol, a sgiliau er mwyn rheoli unrhyw emosiynau afreolus.

Dyddiadau

Dydd Mercher 13:30 – 15:00

I gael ei gadarnhau