Cymru Fyd-eang Darganfod

Astudio. Gwirfoddoli. Gweithio. Darganfod...

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhan o raglen Cymru Fyd-Eang Darganfod, rhaglen sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor Prydeinig a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chymru Fyd-Eang. Mae’r rhaglen yn darparu cyllid i Brifysgolion Cymru gynnig profiadau ymweld tymor byr i fyfyrwyr israddedig o Gymru i weithio, astudio neu wirfoddoli mewn gwlad arall.

Darganfod

Mae Cymru Fyd-eang Darganfod yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr dreulio cyfnod byr mewn gwlad dramor, i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol a’u sgiliau cyfathrebu trwy feithrin hyder ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol, ystyriaethau allweddol i gyflogwyr wrth gyflogi graddedigion. 

Mae arian ar gael i gefnogi costau byw a chostau teithio myfyrwyr am rhwng pythefnos ac wyth wythnos yn gweithio, yn astudio neu’n gwirfoddoli.  

Cyrchfannau Targed

Gall myfyrwyr o Gymru wneud cais i weithio, astudio neu wirfoddoli yn un o’r gwledydd canlynol: 

Aelod Wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd: Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Cyprus, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden.

Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd: Unol Daleithiau America, Canada, Japan, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Qatar, India, Tsieina a Fietnam. 

Pwy sy’n gymwys i gymryd rhan?

Bydd rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod yn darparu arian i fyfyrwyr o Gymru i fanteisio ar y cyfleoedd i astudio, gweithio neu wirfoddol am gyfnod byr yn un o’r gwledydd targed.

I fod yn gymwys rhaid i fyfyrwyr:

 • Fod wedi bod yn byw yng Nghymru ers tair blynedd neu fwy cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.
 • Fod yn wladolyn y Deyrnas Unedig neu fod ganddynt ‘statws preswylydd sefydlog‘.
 • Fod wedi byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau’r cwrs.
 • Gymryd rhan mewn rhaglen 2-8 wythnos yn un o’r gwledydd targed.

Costau byw

Bydd yr arian sydd ar gael ar gyfer eich costau byw yn dibynnu ar leoliad a hyd eich rhaglen:

 • Mae £210 yr wythnos (£30 y diwrnod) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:
  • Undeb Ewropeaidd: Denmarc, y Ffindir, Iwerddon, Lwcsembwrg, Sweden. 
  • Gwledydd nad ydynt yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd: Canada, Japan, Qatar, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Unol Daleithiau America.
 • Mae £195 yr wythnos (£27 y diwrnod) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol: 
  • Undeb Ewropeaidd: Awstria, Gwlad Belg, Cyprus, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Gwlad Groeg, Malta, yr Iseldiroedd, Portiwgal, Sbaen.
 • Mae £185 yr wythnos (£26 y diwrnod) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol: 
  • Undeb Ewropeaidd: Bwlgaria, Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Estonia, Hwngari, Latfia, Lithwania, Gwlad Pwyl, Romania, Slofacia, Slofenia.
  • Gwledydd nad ydynt yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd: India, Tsieina, Fietnam.
 • Mae £175 yr wythnos (£25 y diwrnod) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol: 

Costau Teithio

Bydd yr arian sydd ar gael ar gyfer eich costau teithio yn dibynnu ar leoliad eich rhaglen:

 • Mae £300 ar gael i deithio i’r gwledydd canlynol:
  • Undeb Ewropeaidd: Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Cyprus, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden.
  • Gwledydd nad ydynt yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd: Canada, Tsieina, India, Japan, Qatar, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Unol Daleithiau America, Fietnam. 
 • Mae £1200 ar gael i deithio i’r gwledydd canlynol:

I fynegi eich diddordeb yn y cynllun, anfonwch neges atom ni ar astudiodramor@aber.ac.uk