Cynlluniau Astudio

BA Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Cyfryngau [3P2L]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2021/2022

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GW12420

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd

GW12620

Y Tu ôl i'r Penawdau

Semester 2

Blwyddyn 1 Opsiynau

Dewiswch 20 credyd (un modiwl)

Semester 1
IP12820

The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789

Semester 2
GW12520

Globaleiddio a Datblygiad Byd-eang

GW12920

Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain

IP10320

War, Strategy and Intelligence

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 2
GW20120

Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau

Blwyddyn 2 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC26520

Dogfen Greadigol

Semester 2

Blwyddyn 2 Opsiynau

Dewiswch 20 credyd o'r canlynol

Semester 1
TC21300

Sgiliau Sgriptio

Semester 2
TC21320

Sgiliau Sgriptio

TC21820

Ffilm a Chyfryngau Cymru

Blwyddyn 2 Opsiynau

Dewiswch 40 credyd o'r canlynol

Semester 1
GQ20920

Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol

Semester 2

Blwyddyn Olaf Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC32120

Genrau Teledu

Semester 2

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Dewiswch 60 credyd o fodiwlau opsiynol yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Dewiswch 40 credyd o'r canlynol

Semester 1
TC31700

Ysgrifennu Sgript

TC33300

Ymarfer Creadigol Annibynnol (Cyfryngau

TC36100

Prosiect Ymchwil Creadigol

Semester 2
TC31740

Ysgrifennu Sgript

TC31920

Ffilm a Chyfryngau Cymru

TC33340

Ymarfer Creadigol Annibynnol (Cyfryngau

TC36140

Prosiect Ymchwil Creadigol

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal