Sut i Dalu

Ar gyfer unrhyw ymholidau, cysytllwch a'r swyddfa ffioedd 01970 628434 rhwng 09:00 a 16:00 ar Dydd Llun i Dydd Gwener.

Taliad Llawn a Rhandaliadau

Gall Ffioedd dysgu gael ei talu yn llawn neu mewn 3 rhandaliad drwy ein safle taliadau ar lein.

Talu ar lein yw’r unig ddull i dalu Ffioedd Dysgu mewn rhandaliadau. Rhaid talu yn llawn  os ydych am ddefnyddio unrhyw ddull arall o dalu.

Talu Arlein

Trosglwyddiad Banc

Dylid talu drwy Drosglwyddiad o’r Banc ddefnyddio’r manylion canlynol:

Enw deiliad y cyfrif

Prifysgol Aberystwyth University General Account

Rhif Cyfrif

20063274

Cod Didoli

20-18-74

 

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

Enw deiliad y cyfrif Prifysgol Aberystwyth University General Account
IBAN GB97BARC20187420063274
BIC BARCGB22
Cyfeiriad banc

Barclays Bank PLC

26 Terrace Road,

Aberystwyth,

Ceredigion,

SY23 2AE

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.

 

Gellir gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol trwy ein partner TransferMate, sy'n eich galluogi i wneud taliadau rhyngwladol i Brifysgol Aberystwyth am ddim a derbyn cyfraddau cyfnewid arian tramor cystadleuol. Os oes gan TransferMate gyfrif banc lleol, ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd talu rhyngwladol a byddwch chi'n gallu talu yn eich arian lleol.

TransferMate Student Payment Instructions

Taliad drwy Noddwr (ag eithro rhiant)

Os yw’r myfyriwr wedi sicrhau nawdd am cyfanswm y ffioedd neu rhan o’r ffioedd, mae’n ofynol i’r myfyriwr ddarparu tystiolaeth o’r nawdd cyn cofrestru. Os na darperir tystiolaeth bydd y myfyriwr yn gyfrifol am y ffioedd  llawn,  a’r un telerau talu a ffioedd dysgu arferol.

Os bydd noddwr yn methu talu’r ffioedd , bydd y myfyriwr yn gyfrifol am dalu’r ffioedd.