Cronfa Cyfleoedd Ewropeaidd

Caffis ar lan yr afon yn Copenhagen

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Ewropeaidd yn gyfle gwych sy'n unigryw i Aberystwyth, diolch i rodd hael iawn gan un o gyn-fyfyrwyr Aber.

Mae’r gronfa Cyfleoedd Ewropeaidd yn helpu tuag
at gostau byw a theithio ar gyfer gweithgareddau byr yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ar gael i fyfyrwyr rhan-amser ac amser llawn o’r DU sy’n dilyn cyrsiau sylfaen, israddedig neu gyrsiau Meistr a ddysgir sy’n dymuno gweithio, astudio, gwirfoddoli neu fynychu cynadleddau.

I fynegi eich diddordeb yn y cynllun, anfonwch neges atom ar bydeang@aber.ac.uk

Cliciwch ar y tabiau i ganfod mwy.   

Cyrchfannau Cymwys

  • Undeb Ewropeaidd: Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Gweriniaeth Cyprus, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithiwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slovacia, Slofenia, Sbaen a Sweden. 
  • Ardal Economaidd Ewropeaidd: Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy, y Swistir  

Pwy sy'n gymwys?

I fod yn gymwys rhaid i fyfyrwyr:

  • fod yn fyfyriwr llawn amser neu ran-amser ar gwrs sylfaen, israddedig neu gwrs Meistr a ddysgir
  • bod yn wladolyn y Deyrnas Unedig neu fod ganddynt ‘statws preswylydd sefydlog‘
  • bod wedi byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau’r cwrs
  • cymryd rhan mewn rhaglen 2 ddiwrnod i 4 wythnos yn un o’r gwledydd targed
  • gwblhau holiadur ymchwil a mynychu digwyddiadau cyn mynd dramor ac ar ôl dychwelyd.  

Ariannu Sylfaenol ar gyfer 2021-22

Ariannu Sylfaenol ar gyfer 2021-22

Gwlad Cyfraniad tuag at y teithio  Cyfraniad tuag at y costau byw fesul wythnos  Cyfraniad tuag at y costau byw fesul diwrnod 

Denmarc, y Ffindir, Gwlad yr Iâ, Lichenstein, Lwcsembwrg, Norwy, 
y Swistir, Sweden
 

300 210 30
Awstria, Gwlad Belg, Gweriniaeth Cyprus, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Gwlad Groeg, yr Iseldiroedd,  Malta, Portiwgal, Sbaen  300 195 27
Bwlgaria, Croatia, y Weriniaeth
Tsiec
, Estonia, Hwngari, Latfia, Lithiwania, Gwlad Pwyl, Romania, Slofacia, Slofenia
 
300 185 26

Ariannu ychwanegol ar gyfer 2021-22

 

Ariannu Ychwanegol ar gyfer 2021-22 

Cwrs Iaith

Taliad ar sail y costau go iawn o hyd at £200 i ariannu dysgu iaith o flaen llaw.

Anghenion Ychwanegol  

Taliad i fyfyrwyr i'w galluogi i gymryd rhan, ar sail costau go iawn ac yn amodol ar ganlyniad y broses cymeradwyo ceisiadau.

Teithio Gwyrdd  

Taliad i gefnogi teithio cynaliadwy ar y trên, ar sail y costau go iawn, ee llety dros nos ychwanegol.