Amserlen a Meysydd Pwnc Arholiadau Ysgoloriaeth

Amlinellir isod amserlen yr Arholiadau Mynediad. 

Nodwch mai er arweiniad y mae'r amserlen isod - nid oes angen i ymgeiswyr ddewis un papur o sesiwn y bore ac un o sesiwn y prynhawn.  Os oes dau bwnc yn cael eu dewis o'r un sesiwn, bydd yr ail arholiad yn cael ei gynnal yn y sesiwn arall.

Os bydd pynciau ymgeiswyr yn gwrthdaro, bydd disgwyl iddynt sefyll un papur yn ystod sesiwn y bore a’r llall yn sesiwn y prynhawn. 

Sesiwn Bore: 10.30am - 12:00pm

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod

Astudiaethau Gwybodaeth

Cyfrifeg a Chyllid

Bioleg 1

Cyfrifiadureg

Cymdeithaseg

Cymraeg (Iaith Fodern/Ail Iaith)

Cymraeg (Iaith Gyntaf)

Daearyddiaeth - Ffisegol

Drama

Economeg

Ffiseg

Ffrangeg

Gwleidyddiaeth

Gwyddor Anifail a Cheffyl

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Hanes - Ynysoedd Prydain

Mathemateg Bellach

Troseddeg

Ysgrifennu Creadigol (yn Saesneg)

Sesiwn Prynhawn: 1:30pm - 3.00pm

Almaeneg

Amaeth a Chefn Gwlad

Astudiaethau Ffilm a Theledu

Bioleg 2

Busnes a Rheolaeth

Cemeg

Daeareg

Daearyddiaeth - Ddynol

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Gwyddor yr Amgylchedd

Hanes Celf

Hanes - Ewrop ac America

Mathemateg

Saesneg - Llenyddiaeth

Sbaeneg

Seicoleg

Technoleg Gwybodaeth

Twristiaeth

Y Gyfraith