Ysgoloriaethau Chwaraeon

Ysgoloriaethau Chwaraeon; tîm chwaraeon; myfyrwyr mewn dillad chwaraeon

£1,000 y flwyddyn 

Rydym yn cynnig Ysgoloriaethau Chwaraeon bob blwyddyn i fyfyrwyr newydd i’r Brifysgol sy'n rhagori mewn maes chwaraeon penodol.

Fel rhan o'n hymrwymiad i gefnogi athletwyr medrus i sicrhau cydbwysedd rhwng chwaraeon ac astudio, rydym wedi nodi rhai 'chwaraeon ffocws' allweddol lle gallwn gynnig arbenigedd penodol.  Wrth ddatblygu nifer o bartneriaethau cyffrous gydag arbenigwyr yn eu maes, gallwn alluogi myfyrwyr i gael mynediad at hyfforddiant arbenigol a chyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer y chwaraeon hyn, yn agos at Aberystwyth.

Chwaraeon

Pêl-droed

Beicio Mynydd

Pêl-rwyd

Rygbi

Cerdyn Gwyllt

Manylion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal trafodaethau gyda Chlwb Pêl-droed Tref Aberystwyth am amrywiaeth o fentrau a manteision i helpu myfyrwyr i ddatblygu ac ymgysylltu â phêl-droed yn y gymuned.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal trafodaethau gyda Pharc Beicio Dyfi ynghylch partneriaeth i fyfyrwyr sy'n gallu beicio o ddifrif! Mentora a mynediad i'r Parc Beicio yw rhai o'r manteision cyffrous sy'n cael eu trafod.

Rydym wedi cydgysylltu â Chwaraeon yr Urdd i gynnig cyrsiau addysg hyfforddwyr, profiad ymarferol, a datblygiad hyfforddwyr/chwaraewyr.

Mae gan Brifysgol Aberystwyth gysylltiadau â Chlwb Rygbi'r Scarlets, sy'n arwain at gyfleoedd i gydweithio a darparu cyngor ar raglenni cryfder a chyflyru.

Os oes camp arall rydych chi'n cymryd rhan ynddi i ansawdd arbennig o uchel, a bod lle i gefnogi eich cynnydd yn y Brifysgol, gallwch wneud cais am ein dewis Cerdyn Gwyllt.


Mae deiliaid yr ysgoloriaethau yn derbyn pecyn o fudd-daliadau ychwanegol gan gynnwys:

  • Aelodaeth Platinwm am ddim o Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol
  • Mynediad ffafriol i ardaloedd cryfder a chyflyru yn y gampfa ar adegau penodol
  • Rhaglen cymorth wedi'i deilwra gan y partneriaid allweddol, lle bo ar gael
  • Grant Addysg Hyfforddwyr Undeb y Myfyrwyr (60% o gyllid tuag at hyrwyddo datblygiad personol ar gyfer cymhwyster chwaraeon e.e. hyfforddi, dyfarnu, cymorth cyntaf ac ati)
  • Gweithdai cymorth addysgiadol ar adferiad, maeth a phrofi, a ddarperir gan ein tîm Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  • Cymorth mentora i gynorthwyo gyda gyrfa ddeuol astudio a chwaraeon

Mae Ysgoloriaethau Chwaraeon yn agored i ymgeiswyr Israddedig ac uwchraddedig ar gyfer cyrsiau llawn amser yn y Brifysgol (nid yw myfyrwyr presennol yn gymwys i wneud cais).  Mae’n bosib y gofynnir i ymgeiswyr i ddod am gyfweliad i drafod eu cais ymhellach, a rhaid iddynt ddarparu geirda i gefnogi eu cais.  Mae'n ofynnol i ddeiliaid yr ysgoloriaethau cynrychioli'r Brifysgol yn eu chwaraeon a darparu diweddariadau yn rheolaidd am berfformiadau a chyflawniadau perthnasol.

 Sut alla i wneud cais?

*Noder: dim ond i ymgeiswyr newydd i'r Brifysgol y mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth Chwaraeon yn agored, nid yw myfyrwyr presennol yn gymwys i wneud cais.