Bwrsariaethau Sbardun

Sylwch y bydd angen i chi lenwi'r ffurflen hon mewn un sesiwn.  Sicrhewch eich bod wedi paratoi'r datganiad i ddisgrifio eich gwaith fel llysgennad i'r ysgol, a'ch bod wedi cael y datganiad ategol gan eich athro cyn i chi lenwi'r ffurflen.  Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais yw 31 Gorffennaf 2023.