Cymorth â’ch ffordd o fyw

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i hybu ffordd o fyw sy’n iach a chynaliadwy i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. Gyda chymorth rhwydwaith o hyrwyddwyr cydraddoldeb, mae cyngor a gwybodaeth ar gael drwy rwydweithiau cymorth. Os ydych yn meddwl am ymddeol neu’n awyddus i gael gwybod mwy am gysylltiadau â’r gymuned, defnyddiwch y tudalennau hyn i gael gwybod mwy am ‘ein Prifysgol’.