Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Aberystwyth

 

Enw

Adran

Ebost

Kerrie Farrar

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

kkf@aber.ac.uk

Elena Gruffudd

Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

elg@aber.ac.uk

John Harrington

Cymorth Myfyrwyr

oih@aber.ac.uk

Iona Wyn Holloway

Gwasanaethau Preswyl a Gwasanaethau Lletygarwch

iih@aber.ac.uk

Mary-Jane Horgan

Y Gyfraith a Throseddeg

mmh@aber.ac.uk

Carolyn Parry

Y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd

cep@aber.ac.uk

Ruth Fowler

Adnoddau Dynol

ruf@aber.ac.uk

Balazs Pinter

Y Gwyddorau Mathemategol a Ffisegol

bap@aber.ac.uk

Adrian Shaw

Adran y Cyfrifiadureg

ais@aber.ac.uk

Kate Wright

Gwasanaethau Gwybodaeth

kaw@aber.ac.uk

Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Aberystwyth

 Mae'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Cydraddoldeb yn cyfarfod 6 gwaith y flwyddyn i drafod materion cyfredol ac arferion gorau, yn ogystal â lledaenu gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant yn y Brifysgol. Gall ddod o hyd (YMA) i ddisgrifiad y Swydd Wirfoddol hon ac enwir yr unigolion sydd yn rhan o'r rhwydwaith isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflawni un o'r swyddi gwag a ddangosir - neu os ydych o ardal na restri'r, cysylltwch â Ruth Fowler, Swyddog Cyfathrebu a Chydraddoldeb  ar ruf@aber.ac.uk i'w drafod. Gofynnwn i bob Hyrwyddwyr mynychu 4 o'r 6 cyfarfod ac i sicrhau eu bod yn gysylltiedig i ateb ymholiadau ac i gyfeirio staff a myfyrwyr i'r man priodol ar draws y Brifysgol.

Athrofa / Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol Hyrwyddwr Adran / Maes Cyswllt 
Celfyddydau a'r Dyniaeth  
Philip Garrett Ysgol Gelf pjg@aber.ac.uk 
GWAG Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu  
Elizabeth Jacobs Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Ieithoedd elj@aber.ac.uk
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 
Kerrie Farrar Campws Gogerddan  kkf@aber.ac.uk 
GWAG Campws Penglais  
Busnes a'r Gyfraith 
Nerys Fuller-Love  Ysgol Busnes nnf@aber.ac.uk 
GWAG Ysgol y Gyfraith  
DARO
Eva de Visscher   evd@aber.ac.uk
Datblygu Ystadau/Gwasanaethau Campws  
GWAG  Llety  
GWAG Gwasanaethau Campws  
GWAG Datblygu Ystadau  
Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg
Tris Irvine-Fynn  Daearyddiaeth tdi@aber.ac.uk 
GWAG    
Adnoddau Dynol
Ruth Fowler  Adnoddau Dynol/Iaith Gymraeg ruf@aber.ac.uk 
Gwasanaethau Gwybodaeth 
Kate Wright  E-ddysgu kaw@aber.ac.uk 
Suzy Shipman Tim y We  sfs@aber.ac.uk 
Mathematig, Ffiseg a Chyfrifiadureg  
Balazs Pinter  Ffiseg bap@aber.ac.uk 
Annie Shaw Cyfrifiadureg ais@aber.ac.uk 
Eleri Pryse  Ffiseg/Cyfrwng Cymraeg sep@aber.ac.uk 
Kim Kenobi Mathemateg kik10@aber.ac.uk 
Meinir Davies AMFfCh met@aber.ac.uk
Cynllunio a Llywodraethiant
Sarah Taylor  Cynllunio a Llywodraethiant srt@aber.ac.uk 
Datblygu Proffesiynol 
Debra Croft  Canolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol dec@aber.ac.uk 
Jo Hiatt Gwasanaeth Gyrfaoedd jeb@aber.ac.uk
Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus ac Swyddfa Academaidd a Chofnodion
GWAG    
GWAG    
Ymchwil, Busnes ac Arloesi
Jenny Deauville  Ymchwil, Busnes ac Arloesi jfj@aber.ac.uk 
Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr
John Harrington  Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr jph@aber.ac.uk 
 Undeb Llafur
Joanne Walker    jnw@aber.ac.uk 
Swyddfa'r Is-Ganghellor
Rebecca Davies  Dirprwy Is-Ganghellor sy'n gyfrifol am Cydraddoldeb