Rhwydweithiau a Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Staff

Mae gan Brifysgol Aberystwyth amrywiaeth o hyrwyddwyr ac mae’n ymwneud â nifer o rwydweithiau mewnol ac allanol sy’n helpu i ymgynghori, hyrwyddo a rhannu ymarfer da ar ystod o feysydd cydraddoldeb ac amrywiaeth. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Ruth Fowler ar ruf@aber.ac.uk  neu 8424.

 

AU Equality Champions - Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Aberystwyth – Lansiwyd rhwydwaith staff o Hyrwyddwyr Cydraddoldeb ym mis Awst 2011 i hyrwyddo ymhellach gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ehangach ar draws PA. Lladmeryddion cydraddoldeb yw’r hyrwyddwyr a’u nod yw codi ymwybyddiaeth o egwyddorion cydraddoldeb drwy’r Brifysgol gyfan.

 

 

 

Rhwydweithiau - Mewnol

 

 

 

Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Aberystwyth

 Mae'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Cydraddoldeb yn cyfarfod 6 gwaith y flwyddyn i drafod materion cyfredol ac arferion gorau, yn ogystal â lledaenu gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant yn y Brifysgol. Gall ddod o hyd (YMA) i ddisgrifiad y Swydd Wirfoddol hon ac enwir yr unigolion sydd yn rhan o'r rhwydwaith isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflawni un o'r swyddi gwag a ddangosir - neu os ydych o ardal na restri'r, cysylltwch â Ruth Fowler, Swyddog Cyfathrebu a Chydraddoldeb  ar ruf@aber.ac.uk i'w drafod. Gofynnwn i bob Hyrwyddwyr mynychu 4 o'r 6 cyfarfod ac i sicrhau eu bod yn gysylltiedig i ateb ymholiadau ac i gyfeirio staff a myfyrwyr i'r man priodol ar draws y Brifysgol.

Enw 

Adran 

E-Bost

Ruth Fowler Adnoddau Dynol ruf@aber.ac.uk 
Rebecca Kularatne Adnoddau Dynol rlk@aber.ac.uk
Claire Risley Aelod o'r Undeb clr25@aber.ac.uk 
Bev Jones IBERS bvj@aber.ac.uk
Megan Talbot Y Gyfraith met15@aber.ac.uk
Kylie Evans Marchnata a denu myfyrwyr kyh@aber.ac.uk 
John Gough IMPACS jug@aber.ac.uk 
Nia Edwards Behi Canolfan Y Celfyddydau nie@aber.ac.uk 
Alison Salter Undeb Y Myfyrwyr als@aber.ac.uk 
Meinir Davies IMPACS met@aber.ac.uk 
Suzy Shipman IS sfs@aber.ac.uk
Marie Neal Ymchwil man15@aber.ac.uk
Nerys Fuller-Love IBL nnf@aber.ac.uk
Sarah Taylor Swyddfa Cynllunio srt@aber.ac.uk
Philip John Garratt Ysgol Gelf pjg@aber.ac.uk
Tristam Irvine-Fynn Daeryddiaeth tdi@aber.ac.uk
Joanne Hiatt Gyrfaoedd jeb@aber.ac.uk
Kate Wright IS kaw@aber.ac.uk
Debra Croft CWPSI dec@aber.ac.uk
Angharad Shaw IMPACS ais@aber.ac.uk
Balazs Pinter IMPACS bap@aber.ac.uk
Iona Wyn Holloway Campus Services iih@aber.ac.uk
John Harrington Cymorth Myfyrwyr oih@aber.ac.uk
Eva De Visscher DARO evd@aber.ac.uk