Cyfarfodydd staff wedi'u hwyluso - Arolwg Iechyd a Lles

Yn y Cyfarfodydd Fforwm Staff diweddar amlinellodd Susan Chambers, Cyfarwyddwr GD, y camau nesaf wrth ddadansoddi'r data crai a gasglwyd yn Arolwg Iechyd a Lles staff a gynhaliwyd rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2015. Roedd un o'r camau hyn yn cynnwys gwahodd staff i ystyried y data crai a rhoi adborth i hysbysu Cynllun Gweithredu Iechyd a Lles i ddatblygu'r themâu allweddol a nodwyd yn y data.

Bydd y sesiynau yn golygu gwaith grŵp yn edrych ar glwstwr o gwestiynau ac atebion a nodi argymhellion ar gyfer gwella neu ddatblygu mentrau i lywio ein hiechyd a'n lles strategaeth ar gyfer 2015/2016.

Er mwyn cadw eich lle, mewngofnodwch (gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair PA) ac yna dewiswch y cyfarfod yr hoffech ei fynychu. Mae cadw eich lle yn hanfodol gan mai nifer penodol o lefydd sydd ar gael

Mewngofnodi