Polisïau Cynaliadwyedd

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnwys meddwl cynaladwy eangach yn rhan o’n holl brosesau penderfynu. Fel y cyfryw, mae cynaladwyaeth nid yn unig wedi ei integreiddio i ddogfennau polisi ar bob lefel, ond mae hefyd yn sail iddo. Rydyn ni wedi datblygu amryw o ddogfennau allweddol sy’n amlinellu ein safiad ar gynaladwyedd a’r camau rydyn ni’n eu cymryd i roi sylw i faterion amgylcheddol.  

 

    Datganiad Polisi Amgylcheddol (Mai 2014)

 

    Datganiad Polisi Ynni (Mai 2014)

 

    Crynodeb Gweithredol Strategaeth Rheoli (Ebrill 2014)

 

    Datganiad Polisi Bwyd a Phwrcasu Moesegol a Chynaladwy

 

    Adroddiad ar Bwrcasu Moesegol a Chynaladwy a Datganiad Polisi Bwyd 2012-2013

 

    'Adeiladu ein Dyfodol’ Strategaerh Ystadau Prifysgol Aberystwyth 2012-2017

 

Yn ogystal â’r ymrwymiadau polisi hyn, mae cynaladwyedd wedi ei gynnwys yn ein Cynllun Strategol hyd 2017 a thrwy ein haddysg ym mhob adran, ac mae hefyd yn gweithio ochr yn ochr â’n gweithrediad o System Rheolaeth Amgylcheddol sy’n anelu i gyrraedd Safon Ewropeaidd ISO14001.