Gwybodaeth ymgartrefu i fyfyrwyr newydd a ddychwelyd

Croeso i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Bydd y dudalen hon yn darparu gwybodaeth benodol ynghylch sefydlu a chyfeiriadedd ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd i'r ail a'r drydedd flwyddyn gan gynnwys myfyrwyr uwchraddedig.

Myfyrwyr y flwyddyn gyntaf (gan gynnwys y flwyddyn mewn sylfaen)

Dyddiad

Gweithgaredd

Lleoliad

 Dydd Mercher 9 Medi 2020 

10:00 – 10:45

Drama & Theatre blwyddyn 1af:  Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

11:00 – 11:45

Scenography & Theatre Design blwyddyn 1af: Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

12:00 – 12:45

Film & Television blwyddyn 1af: Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

14:00 – 14:45

Media and Communications blwyddyn 1af: Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

15:00 - 15:45

Film Making blwyddyn 1af: Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

16:00 – 16:45

Writing for Broadcast Media and Performance blwyddyn 1af:  Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

Dydd Iau 10 Medi 2020 

10:00 – 10:45

Writing for Broadcast Media and Performance blwyddyn 1af:  Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

11:00 – 11:45

Film Making blwyddyn 1af: Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

12:00 – 12:45

Film & Television blwyddyn 1af: Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

14:00 – 14:45

Scenography & Theatre Design blwyddyn 1af: Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

15:00 – 15:45

Drama & Theatre blwyddyn 1af:  Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

 Dydd Gwener 11 Medi 2020  

10:00 – 10:45

Media and Communications blwyddyn 1af: Sgwrs cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol

 Dydd Llun 14 Medi: Rhag-gofrestru ar argor i fyfyrwyr newydd 

14 - 17 Medi 2020

Wedi’i drefnu o flaen llaw

Sesiynau ymgynghori un-i-un ar gyfer y flwyddyn 1af: 15 munud

 

Ar-lein yn gydamserol

Dydd Llun 21 Medi 2020 

10:00 – 17:00

Blwyddyn 1af. Desg Gymorth Sgwrsio Ar-lein (ar wefan yr Adran)

 

Ar-lein yn gydamserol

 Dydd Mawrth 22 Medi 2020 

Wedi’i Recordio

Croeso gan y Pennaeth Adran i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf

 

Ar-lein yn asyncronig

09:00 – 10:00

Blwyddyn 1af Cyfarfod â’ch grŵp Tiwtor Personol

 

Ar-lein yn gydamserol (GORFODOL)

10:15 – 11:15

Blwyddyn 1af Uwch Diwtor: cyflwyniad a chynefino

 

Ar-lein yn asyncronig 

11:30 - 13:30

Blwyddyn 1af. Desg Gymorth Wyneb yn Wyneb (i’w gadarnhau)

 

Adeilad Parry-Williams: wyneb yn wyneb

09:00 – 17:00

Blwyddyn 1af. Desg gymorth Sgwrsio Ar-lein (ar wefan yr Adran)

 

Ar-lein yn gydamserol

 

MERCHER MEDI 23AIN

 

09:30 -10:00

Sesiwn briffio mentora cymheiriaid blwyddyn. Blwyddyn 1af + Mentoriaid Cymheiriaid

 

Ar-lein yn gydamserol (GORFODOL)

Ymunwch â ni

10:00 – 12:00

Blwyddyn 1af cyfarfod â Mentoriaid Cymheiriaid

 

Ar-lein yn gydamserol (GORFODOL)

12:00 – 13:00

Blwyddyn 1af sesiwn ar-lein ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cefnogaeth cyfrwng Cymraeg

 

Ar-lein yn gydamserol

 

IAU MEDI 24AIN

 

14:00 – 15:00

Blwyddyn Sylfaen: Croeso

 

Ar-lein yn gydamserol (GORFODOL)

Ymunwch â ni

Yn ystod y prynhawn

Blwyddyn 1af. Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol: wyneb yn wyneb ac mewn grwpiau bach yn opsiynol

 

I’w gadarnhau: manylion i ddilyn

Gwybodaeth i fyfyrwyr yn yr ai a drydedd flwyddyn

Dyddiad

Gweithgaredd

Lleoliad

Dydd Gwener 18 Medi 2020  

11:00 – 11:45

Drama and Theatre Blwyddyn 2: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

Ar-lein yn gydamserol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45 – 12:30

Drama and Theatre Blwyddyn 3: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

11:00 – 11:45

Film & TV and Media & Comms Blwyddyn 3: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

11.45 – 12:30

Film & TV and Media & Comms Blwyddyn 2: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

11:00 – 11:45

Film Making Blwyddyn 2: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

11:45 – 12:30

Film Making Blwyddyn 3: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

11:00 – 11:45

Writing for BMP Blwyddyn 2: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

11:45 – 12:30

Writing for BMP Blwyddyn 3: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

11:00 – 11:45

Cynlluniau Cyfrwng Cymraeg Blynyddoedd 2 & 3: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

12:30 – 13:15

Scenography Blwyddyn 2: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

13:15 – 14:00

Scenography Blwyddyn 3: Croeso a Chyfarfod Cwricwlwm

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig

Dyddiad

Gweithgaredd

Lleoliad

 Dydd Iau 24 Medi 2020 

Croeso Pennaeth Adran i fyfyrwyr uwchraddedig

 

Ar-lein yn asyncronig

 

MA Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

 

Online groups synchronous: (GORFODOL)

 

MA Documentary: Landscape & Ecology: Croeso cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol: (GORFODOL)

 

MA Film Producing: Croeso cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol: (GORFODOL)

 

MA Theatre Practice: Performance & Scenography: Croeso cwricwlwm

 

Ar-lein yn gydamserol: (GORFODOL)

 

 Dydd Gwener 25 Medi 2020 

Cyfarfod grŵp myfyrwyr MA wyneb yn wyneb 

 

Am dro ar y traeth/BBQ neu Theatr y Castell (i’w gadarnhau)