Darlith 10fed Pen-Blwydd PGRh: 6-7 Mehefin 2017 (Yr Athro Diana Taylor, Prifysgol Efrog Newydd)

11 Mai 2017

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i’r Ddarlith 10fed Pen-blwydd Canolfan Ymchwil Perfformiad a Gwleidyddiaeth Ryngwladol (PGRh) ar 6-7 Mehefin 2017 gyda’r Athro Diana Taylor (Prifysgol Efrog Newydd).

Mae’r Athro Diana Taylor (Prifysgol Efrog Newydd) yn Llywydd Cymdeithas yr Iaith Fodern (MLA), Athro Astudiaethau Perfformio a Sbaeneg, ac yn Gyfarwyddwr Sefydliad Hemisfferig Perfformiad a Gwleidyddiaeth Prifysgol Efrog Newydd. 

Mae’r Seminar ar Ddydd Mercher 7 Mehefin o 9:30 tan 12:00 yn yr Ystafell Seminar yn adeilad Parry-Williams. Croeso i bawb!

Gweler mwy o fanylion isod:

¡Presente! Gwleidyddiaeth Presenoldeb

Diana Taylor

Gellir deall ¡Présente! fel gwaedd rhyfel, yn weithred o undod a/neu dystio, yn ffordd o fodoli yn y byd, cydymffurfio i alwad rôl, dangosiad, arddangos, neu ddatganiad o bresenoldeb. Y mae ¡Présente! yn cyhoeddi ffordd wahanol o fod yn bresennol, yn gorfforol ac yn wleidyddol, yn weithred o ffurf a ymgorfforir o ymgysylltu ag eraill a "gwybodaeth lleolir" (Haroway) sy'n mynd â ni y tu hwnt i'r ffyrdd disgybledig a chyfyngol o wybod mae’r traddodiadau Ewroganolog cynnig i ni. Yn fy llyfr newydd, ymunaf â chyd-deithwyr sy’n ffoi o ddisgyblaethau, yr academi, i chwilio am arferion amgen epistemig mewn mannau eraill - mewn celf, perfformiad, a mathau eraill o greu bydoedd. Mae ¡Présente! yn rhagweld gwybodaeth nid fel rhywbeth i'w cynaeafu a masnacheiddio, ond, yn hytrach, fel ymgysylltu gwybodaeth, fel proses o fod, cerdded a siarad ag eraill gyda'r holl beryglon, cymhlethdodau a'r gwrthod mae hynny'n ei olygu. A gall presenoldeb yn ein helpu i ail-ddychmygu ein harferion disgyblu fel ein bod yn cymryd rhan mewn dad-gwladychu o gynhyrchu gwybodaeth? Bydd y sgwrs, gan ganolbwyntio ar berfformio ac animeiddio, yn ein gwahodd i feddwl gyda’n gilydd.