Cynlluniau gradd yn serennu mewn arolwg o foddhad myfyrwyr

10 Awst 2017

Mae rhaglenni gradd israddedig yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yn uchel yn nhablau cynghrair yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).

Dengys yr arolwg blynyddol o fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf, gafodd ei gyhoeddi ar 9 Awst 2017, bod boddhad y myfyrwyr gyda chynllun gradd Astudiaeth Theatr a Drama’r Adran yn 94%, ac yn 93% ar gyfer y cynllun gradd Astudiaethau Ffilm & Theledu.

Ar lefel pwnc, mae boddhad cyffredinol myfyrwyr gyda Drama yn 94%, ac yn ei gosod yn y 15eg uchaf ar draws y DU.

Mae’r canlyniadau yma yn rhan o stori lwyddiant ehangach ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n cael ei nodi fel y gorau yng Nghymru ac yn un o'r pum sefydliad addysg uwch uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn gyffredinol yn ôl ACF 2017.

Mae'r arolwg yn dangos bod boddhad cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 91% - saith pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 84%.

Dywedodd Dr Anwen Jones, Pennaeth yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth: "Fel adran, rydym wrth ein bodd gyda chanlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr diweddaraf. Mae'r lefelau uchel hyn o foddhad ar gyfer ein cynlluniau gradd yn adlewyrchu ansawdd y dysgu a'r addysgu yn yr adran. Mae hyn, ynghyd â phrofiad cadarnhaol myfyrwyr ac amgylchedd ymchwil bywiog, yn ein rhoi ni fel un o'r prif adrannau yn y DU yn y meysydd pwnc hyn.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn Aberystwyth a darganfod pam fod ein myfyrwyr mor fodlon â'u cyrsiau, nid yw'n rhy hwyr. Mae gennym rai lleoedd clirio ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18 neu dewch draw i ymweld â ni yn ystod un o'n Diwrnodau Agored.

Mae ffigurau'r ACF yn dilyn yn agos ar sodlau'r ffigyrau cyflogadwyedd diweddaraf ar gyfer prifysgolion y DU a ddangosodd fod 95% o raddedigion Prifysgol Aberystwyth mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio yn 2016.

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr bob blwyddyn gan IPSOS Mori ar ran cynghorau cyllido addysg uwch y DU a chyfwelir â mwy na 300,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gofynnir i fyfyrwyr pa mor fodlon ydynt gyda’u prifysgol ar draws ystod eang o fesurau, gan gynnwys ansawdd yr addysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefn a rheolaeth, adnoddau dysgu, y gymuned addysgu a llais myfyrwyr.

Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn seiliedig ar y cwestiwn boddhad cyffredinol ac yn defnyddio'r rhestr o sefydliadau addysg uwch sydd yn ymddangos yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.