Cynhadledd Flynyddol Mudiadau Dathlu’r Gymraeg

08 November 2017

Dydd Iau, 9fed Tachwedd bydd yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, sydd yn Athro yn y Cyfryngau a’r Diwydiannau Creadigol yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn cadeirio Cynhadledd Flynyddol Mudiadau Dathlu’r Gymraeg ar y thema Dyfodol Darlledu Cymraeg. Bydd yn cyflwyno’r anerchiad agoriadol i osod y llwyfan ar gyfer yr gynhadledd ac yn cadeirio trafodaeth banel ar S4C.  Ymysg y siaradwyr sydd yn cymryd rhan yn y Gynhadledd yng Nghaerdydd mae Betsan Powys (Golygydd BBC Radio Cymru), Euryn Ogwen Williams (Cadeirydd Adolygiad Annibynnol Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i S4C), Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas (Gweinidog Diwylliant, Llywodraeth Cymru), Owen Evans (Prif Weithredwr S4C) a Iestyn Garlick (Cadeirydd Teledwyr Annibynnol Cymru).

http://www.dathlu.cymru/

https://www.gov.uk/government/publications/s4c-review-terms-of-reference

Dywedodd yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones: “Mae’r gynhadledd hon yn gyfle pwysig i drafod darlledu yn yr iaith Gymraeg yn ei holl ffurfiau cyfoes a hynny ar gyfnod heriol i’r diwydiannau creadigol. Trwy ddod a phrif gynrychiolwyr y sector a mudiadau’r iaith Gymraeg at ei gilydd, y nod yw rhannu syniadau cyffrous a datblygu strategaethau uchelgeisiol at y dyfodol.”  Nôl i'r brig