Gweithgareddau ymestyn allan

Gwahoddeich Ysgol

Yymweld  Chi

Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yn cynnig dewis i’r myfyrwyr, arbenigedd staff a chyfleusterau o’r radd flaenaf sydd heb eu hail. Rydym wedi ymrwymo i gynnig cynlluniau astudio integredig, a chyfuno ymagweddau creadigol a beirniadol yn ein disgyblaethau drwy waith ymarferol blaengar ac ymchwilio ysgolheigaidd heriol. Dyma un o’r adrannau mwyaf arwyddocaol o’i bath ym Mhrydain, ac rydym wedi ymrwymo i wneud ymchwil o’r radd flaenaf a darparu rhaglenni cyffrous a heriol ym mhob un o’n disgyblaethau.

Yr hyn yr ydym yn ei gynnig:

Gall yr Adran gynnig amryw helaeth iawn o sgyrsiau a gweithdai pwnc-benodol yn seiliedig ar ddysgu a arweinir gan ymchwil ac ymarfer creadigol. Nodir isod rai o’r sgyrsiau a’r gweithdai y gallwn eu cynnig i’ch ysgol/coleg.

 

Drama, Theatr a Pherfformio:

 • Theatr Gymhwysol
 • Ddrama Gyfoes ym Mhrydain ac Iwerddon
 • Ysgrifennu Dramâu
 • Theatr Gorfforol
 • Dyfeisio / Cyfarwyddo / Dylunio
 • Shakespeare a Pherfformiadau Cyfoes
 • Theatr Gyfoes Ewrop
 • Dadansoddi Perfformiadau
 • Senograffeg a Dylunio Theatr
 • Perfformio a’r Cyfryngau Newydd

Drama, Theatr a Pherfformio:

 • Gweithdy Cynhyrchu’r Cyfryngau
 • Astudio Ffilm
 • Astudio Teledu
 • Y Sinema Brydeinig
 • Plant a’r Cyfryngau
 • Sinema ac Enwogrwydd
 • Ysgrifennu ar gyfer Ffilm a Theledu
 • Sinema Glasurol / Gyfoes Hollywood
 • Hanes y Cyfryngau

Mae pob ymweliad yn rhad ac am ddim a byddai modd cyfuno’r ymweliad â sgwrs am ysgrifennu datganiadau personol.

Ymweld  Ni

Mae Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth mewn sefyllfa unigryw i gynnig cyfleoedd dysgu, addysgu ac ymchwil o safon uchel i fyfyrwyr o Gymru, Prydain, Ewrop a thu hwnt. Dyma un o’r Adrannau mwyaf a mwyaf arwyddocaol o’i bath, a’i chenhadaeth hanesyddol yw bodloni anghenion a dyheadau amrywiol ei rhanddeiliaid a’i haelodau, a datblygu unigolion dawnus sy’n mynd yn eu blaenau i ragori yn y Diwydiannau Creadigol. Gall yr Adran gynnig rhaglen wedi’i theilwra’n arbennig ar gyfer eich ymweliad yn seiliedig ar yr amrywiaeth sydd yma o ddysgu a arweinir gan ymchwil ac arbenigedd ymarfer creadigol.

 Yr hyn yr ydym yn ei gynnig:

Mae’r Brifysgol yn cynnig cynllun Blas ar Brifysgol llwyddiannus iawn ers tro byd. Mae ein hymagwedd hyblyg yn golygu y gall ysgolion a cholegau ymweld â’r Brifysgol ac â’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu a dilyn rhaglen wedi’i theilwra at eich anghenion. Mae’r rhaglen yn cynnig llawer iawn o weithgareddau a fydd o gymorth gwirioneddol i’ch disgyblion i gael blas ar beth yw bywyd Prifysgol. Gallwn gynnig sgyrsiau, cyflwyniadau a gweithdai pwnc-benodol ynghyd â gweithgareddau cymdeithasol a chyfle i’r myfyrwyr i aros dros nos yn un o’n neuaddau preswyl. Os hoffech drafod trefnu diwrnod ymweld neu ymweliad preswyl, mae croeso i chi anfon e-bost at marketing@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622065