Staff Ymchwil

Mae gan yr Adran arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol yn y meysydd ymchwil canlynol:

Ymchwil Theatr a Perfformio

Yr Athro Adrian Kear, BA (Manceinion), MSocSc (Birmingham), PhD (Surrey), FRSA

 • Moeseg perfformio; damcaniaeth beirniadaeth; athroniaeth a seicdreiddiad; theatr avant-garde Ewropeaidd.

Yr Athro Mike Pearson, MA PhD (Cymru)

 • Performance theory and practice; dramaturgy; interdisciplinary research in archaeology, geography and folklore.

Yr Athro David Ian Rabey, MA (Calif), PhD (Birmingham)

 • Contemporary British and Irish drama, theatre and society

Yr Athro Heike Roms, MA (Hamburg), PhD (Cymru)

 • Ymarfer perfformio cyfoes; theatr ôl-ddramatig; archifo perfformiad; theatr a pherfformio yng Nghymru    

Simon Banham, BA (Castell Newydd)

 • Cynllunio setiau cyfoes; cynllunio opera; perfformio dyfeisiedig.

Richard Downing (BA (Cymru)

 • Cynllunio cyfoes ar gyfer perfformio; cynllunio setiau gyda chymorth cyfrifiadurol; arferion cyfarwyddo.

Dr Andrew Filmer, BA Hons. I, PhD (Sydney)

 • Lle a pherfformiad; saernïaeth y theatr; lle y tu ôl i’r llwyfan; creu’n fyrfyfyr

Dr Alison Forsyth, BA (Surrey), MSc (Caeredin), PhD (Stirling)

 • Addasiadau o ddramâu hynafol; esboniadaeth perfformiad a thestun; drama dogfen.          

Dr Karoline Gritzner, MagPhil (Graz), MA PhD (Cymru)

 • Drama Prydeinig cyfoes; theori feirniadol, estheteg, seicoddadansoddi a'r theatr.

Jill Greenhalgh, Dip Dance and Theatre (Dartington)

 • Theatr a pherfformio cyfoes menywod; perfformio dyfeisiedig 

 

Ymchwil Ffilm a Theledu

Yr Athro Martin Barker, (EMERITUS) BA (UWE); DPhil (Briste)

 • Ymchwil cynulleidfaoedd y cyfryngau; sensoriaeth a dadleuon cyhoeddus dros ffilm a chyfryngau eraill; addasiadau a thrawsnewidiadau y cyfryngau; Hollywood gyfoes

Yr Athro Tom O’Malley, BA PhD (Glamorgan)

 • Hanes y cyfryngau; rheoleiddiad a pholisi; y cyfryngau yng Nghymru

Dr Glen Creeber, BA MA (Lancaster), PhD (East Anglia),

 • Drama teledu a dramayddiaeth a’r cyfryngau newydd 

Dr Kate Egan, MA PhD (Nottingham)

 • Sinema Brydeinig; y ffilm arswyd; astudiaethau genre; sensoriaeth ffilm; hanes ffilm; astudiaethau cynulleidfa a derbyniad; y cof a hiraeth; diwylliant ffan

Dr Merris Griffiths BA PhD (Cymru)

 • Plant a’r cyfryngau; llythrennedd cyfryngau; sut y cynrychiolir plant a phlentyndod yn y cyfryngau; dulliau ymchwil creadigol

Dr Jamie Medhurst, FRHistS, BA MLib PhD (Cymru)

 • Hanes a pholisi darlledu, yn enwedig rhwng 1920 a 1960; hanes y ffilm ddogfen; darlledu yng Nghymru ac yn y Gymraeg; teledu a hunaniaeth genedlaethol 

Dr Paul Newland, BA (Hons) English (Exeter), MA English and Film (Exeter), PhD (Exeter)

 • Sinema Brydeinig (yn enwedig y 1970au); gwneud ffilmiau arbrofol/avant-garde Prydain; sinema, pensaernïaeth a’r ddinas; gofod, lle, tirwedd a lleoliad; ffilm a cherddoriaeth; agweddau amlddisgyblaethol at foderniaeth ac ôl-foderniaeth.  

Dr Dafydd Sills-Jones, BA (Hons), PgDip, PhD,(Cymru) PGCTHE, FHEA

 • Dogfen Hanes, Ymarfer Dogfen, Economi Gwleidyddol y Cyfryngau, Cynhyrchu Teledu

Dr Sarah Thomas, BA (Hons), MA, PhD (Warwick)

 • Hanes Ffilm; Sinema Glasurol Hollywood; Actorion y Sgrîn: perfformiad, llafur a byd y sêr; hanes ac arddull radio America  - 1930-1950

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theatr a'r Cyfryngau Cymru

Yr Athro Elan Closs Stephens,(EMERITUS) MA (Oxon), CBE

 • Polisi darlledu a’r celfyddydau yng Nghymru; dadansoddi ffilm a theledu; theatr yng Nghymru

Margaret Ames, BH (Llundain), MA (Cymru), Grad Dip (Surrey)

 • Dawns cymunedol; therapi dawns; perfformio dyfeisiedig

Elin Haf Jones, BA (Cymru)

 • Cyfryngau ieithoedd lleiafrifol Ewrop; rheoleiddiad a pholisi darlledu yng nghyd-destun cenhedloedd heb wladwriaeth a lleiafrifoedd ieithyddol yr UE.

Anwen Jones, BA (Briste), MPhil (Cymru)

 • Theatr Ewropeaidd; theatr yn Iwerddon

Dr Roger Owen, BA, PhD (Cymru)

 • Theatr a pherfformio cyfoes Cymru; hanes theatr Cymru

Dr Kate Woodward, BA, MA, PhD (Aberystwyth)

 • Bwrdd Ffilm Cymru (1971-1986), Ffilmiau Cynnar S4C, Sinema Cymru yn ystod y 1990au.