Prof Elin Jones  

Prof Elin Jones

Professor of Media & Creative Industries

Manylion Cyswllt

Proffil

Ganed Elin Haf Gruffydd Jones yn Hamilton, Bermuda. Magwyd yn Nhreffynnon, Sir y Fflint. Mae'n siarad Ffrangeg, Sbaeneg, Catalaneg, Galisieg a Basgeg, yn ogystal a Chymraeg a Saesneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Asiantaeth Strategol Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cyfrwng Cymraeg Addysg Uwch)

Arholwr allanol yn Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del Pa?s Vasco Prifysgol Gwlad y Basg

Adolygydd ar gyfer y cyfnodolion academaidd canlynol:

Cyfnodolyn Ymchwil Ewropeaidd Cyfoes

Gymru gyfoes,

Gwerddon (adolygwyd gan gymheiriaid cyfnodolyn cyfrwng Cymraeg),

Cyfnodolyn Amlieithog ac Amlddiwylliannol Astudiaethau, ZER (Cyfnodolyn Prifysgol Gwlad y Basg)

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Tutor

Y Cyfryngau a Theori Ddiwylliannol, Iaith a'r Cyfryngau, / Lleiafrifol Iaith Cyfryngau Lleiafrifol, y Cyfryngau Cydymffurfiaeth a Rheoleiddio, Polisi Cyfryngau a'r Celfyddydau, Theori Cyfieithu, Sosioieithyddiaeth y Cyfryngau, Hunaniaeth a Gwleidyddiaeth y Cyfryngau, Dadansoddiad Cynhyrchu, Cyfnewid Rhyngddiwylliannol.

MPhil goruchwyliaeth PhD / ac archwilio

Rwyf wedi goruchwylio traethodau ymchwil doethurol dau i gyflwyno lwyddiannus ac rwyf ar hyn o bryd goruchwylio pump o fyfyrwyr doethuriaeth.

Kate Woodward: 'Cleddyf ym Mrwydr yr Iaith': Hanes y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg (ail arolygwr ar gyfer y flwyddyn olaf yn unig)

Lisa Richards: 'Siarad Sense': Defnyddio Iaith yn y gynrychiolaeth o bobl yn eu harddegau mewn ffilm 1990-2005

Goruchwylio cyfredol yn cynnwys:

Enrique Uribe-Jongbloed (Ysgoloriaeth ORSAS) : Cyfryngau Lleiafrifoedd Iaith yng Nghymru a Colombia: Materion o hunaniaeth mewn Amgylcheddau Cynhyrchu (Goruchwyliwr Gyntaf)

Ywain Tomos (Ysgoloriaeth Coleg Cymraeg): Cynhyrchu Cyfryngol Trawsgenedlaethol: anime yn Japan (Goruchwyliwr Cyntaf ar y Cyd)

Rhodri ap Dyfrig (Ysgoloriaeth KESS gyda Boomerang plc): Diwylliant Cyfranogol a'r Economi Gyfryngol Ddigidol (First Supervisor) Participatory Culture, Social Media and Multiplatform Television Production in Bilingual Environments (Goruchwyliwr Gyntaf)

Nia Dryhurst (Ysgoloriaeth KESS gyda Cwmni Da): Naratifau Amlblatfform ac Agweddau Ethnograffyddol at Ddogfen (Goruchwyliwr Cyntaf ar y Cyd)

Siô;n Richards (Ysgoloriaeth KESS gyda Golwg360): Cyfryngau hyper-lleol mewn cymunedau ieithoedd llai (Goruchwyliwr Gyntaf)

Ymchwil

Cyfryngau Ieithoedd Lleiafrifol/edig, Polisi Cyfryngau a'r Diwydiannau Creadigol (Cymru, y Deyrnas Gyfunol, Ewrop, gwledydd eraill - Gwlad y Basg, Catalonia, Ffindir ac ati), Cyweiriau Iaith a Chyfryngau (gan gyfeirio'n benodol at gymunedau dwyieithog / amlieithog), Rheoleiddio a Chydymffuriaeth Darlledu a'r Cyfryngau, Cynllunio Ieithyddol a'r Cyfryngau, Cyfieithu Creadigol
Cynrychiolaeth ar y Sgrin

Cyhoeddiadau

2013

Jones, E.H.G. 2013. Permeable and Impermeable Linguistic Boundaries: From Mass Media to Social Media in Policy and Practice in Minoritised Language Contexts. Zer 18 (35) tt. 29-45. Arall Cadair

Jones, E.H.G., Uribe-Jongbloed, E. 2013. Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries. Multilingual Matters Channel View Publications Cadair

Jones, E.H.G. 2013. Minority Language Media, Convergence Culture and the Indices of Linguistic Vitality. In E. H. G. Jones., E. Uribe-Jongbloed. (gol) Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries. Channel View Publications tt. 92-112. Cadair

Jones, E. 2013. Brezhoneg overtakes Cymraeg in the 21st century: Convergence culture and the indices of linguistic vitality. In E. Jones., E. Uribe-Jongbloed. (gol) Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries . Multilingual Matters Channel View Publications, Cleveden Cadair

2012

Jones, E. 2012. Ysgrifau Ar Ffilm A'r Cyfryngau. Coleg Cymraeg Cenedlaethol Cadair

Jones, E. 2012. Y cyfrwng a’r iaith. [The medium and the language.] In E. Jones. (gol) Ysgrifau ar Ffilm a’r Cyfryngau. Coleg Cymraeg Cenedlaethol Cadair

Jones, E.H.G. 2012. Y Cyfrwng a'r Iaith: dadansoddi rol cyfryngau mewn cyd-destunau iaith leiafrifol. [The medium and the language] In E. H. G. Jones. (gol) Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau. Coleg Cymraeg Cenedlaethol tt. 121-141. Cadair

2011

Jones, E.H.G.Jones, E.H.G. 2011. Astudiaethau Prifysgol: Ffilm, Teledu a'r Cyfryngau. Coleg Cymraeg Cenedlaethol Cadair

Jones, E.H.G., Woodward, K. 2011. Pen Talar: On-screen and off-screen narratives of nation in a Welsh context. Critical Studies in Television 6 (2) tt. 100-113. 10.7227/CST.6.2.11 Cadair

Jones, E. 2011. Identifying priorities in media policy for minority languages in a converged media age. International Conference on Minority Languages. Cadair

2010

Jones, E. 2010. Brezhoneg overtakes Cymraeg in the 21st century: Convergence culture and the indices of linguistic vitality. Minority Language Media Convergence and Linguistic Diversity Mercator Network Conference. Cadair

Jones, E. 2010. Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad San Steffan 2010. [Report on 2010 Westminster election campaign coverage.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

2009

Jones, E. 2009. What not to swear: content and compliance in broadcasting and multiplatform environment. Celtic Media Festival. Cadair

Jones, E. 2009. Broadcasting and the creative industries. Globalisation and its Impact on Wales. House of Commons of the United Kingdom Arall Cadair

Jones, E. 2009. What next for Media in minority languages? Research Seminar at Department of Communication Science. Cadair

Jones, E. 2009. Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad Senedd Ewrop 2009. [Report on electoral coverage European Elections 2009.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2009. Linguistic Diversity and Media Convergence. Linguistic Diversity and Media Convergence. Cadair

Jones, E. 2009. National Occupational Standards: Content Compliance for Broadcasting. National Occupational Standards: Content Compliance for Broadcasting. Cadair

Jones, E. 2009. Promotion of Language Outside Formal Education. 'Linguistic Diversity and Education’ Conference. Cadair

Jones, E. 2009. Moral panics and broadcast regulation in Wales and the UK. IAMHIST 2009 conference: Social Fears and Moral Panics. Cadair

Jones, E. 2009. 'Sinxelo, correcto, claro e natural’: panorámica das políticas lingüísticas das televisións en linguas minorizadas. IX Conference of the International Association of Galician Studies. Cadair

Jones, E. 2009. Galeserazko telebista Galesko komunikabideen eremuan. [The impact of television in the Welsh media environment.] What are the Languages of Social Communication. Cadair

Jones, E. 2009. Hizkuntzen aukerak komunikazio gizartean. [The role of languages in social communication.] What are the Languages of Social Communication. Cadair

Jones, E. 2009. Researching the Audience in a Multiplatform Era. Cyfrwng Conference. Cadair

2008

Jones, E. 2008. Minority Language Mediascapes: Protest and Production in a global context. Minority Language Mediascapes: Protest and Production in a global context. Cadair

Jones, E.H.G., Williams, R. 2008. The Right to Media? A contextualization of the rights of national minorities in the field of media and information within the framework of international legislation, charters and declarations. Federal Union of European Nationalities Cadair

Jones, E. 2008. The Right to Media?: minority language media provision in the framework of international human rights. Federation of the Union of European Nationalities Congress. Cadair

Jones, E. 2008. Debates of Authenticity and Imitation. Minority Report: The Celtic Media in a Shrunken World. Cadair

2007

Jones, E. 2007. Gosod cyd-destun rhyngwladol i ddarlledu mewn iaith leiafrifol / Setting an international context for broadcasting in a minority language. S4C: the first 25 years. Cadair

Jones, E. 2007. S4C: The international comparison. British Film Institute’s Conference Channel Four: The First Twenty Five Years. Cadair

Jones, E. 2007. Minorities and Media. Council of Europe’s International Committee of Experts for the Framework Convention on the Protection of National Minorities. Cadair

Jones, E. 2007. The Territory of Television: S4C and the Representation of the 'Whole of Wales'. In M. Cormack., N. Hourigan. (gol) Minority Language Media: Concepts, Critiques and Case Studies. Channel View Publications tt. 188-211. Cadair

Jones, E. 2007. Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad Cynulliad Cenedlaethol 2007. [Report on electoral coverage National Assembly for Wales Election 2007.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

2006

Jones, E., Ap Dyfrig, R.L., Jones, G. 2006. Mercator Media Monograph 1:: the Welsh language in the media. Mercator Media Arall Cadair

Jones, E. 2006. Lingustic Rights and Social Inclusion: the Media. 5th Mercator International Symposium CIEMEN . Cadair

Jones, E. 2006. Representations of the “whole of Wales” on Welsh-language Television (S4C). North American Association for the Study of Welsh Culture and History (NAASWCH) 2006 International Conference on Welsh studies. Cadair

Jones, E. 2006. Linguistic Diversity in the European Union and Minority Languages. European Commission Conference on Multilingualism and Linguistic Diversity. Cadair

Jones, E. 2006. Dadansoddiad o swyddogaeth a defnydd iaith yn y gyfres Caerdydd. [Analysis of the role and use of the English Language in the drama series Caerdydd.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2006. Dadansoddiad o gyfraniad a rôl yn ôl rhyw o fewn raglenni Newyddion 2005 a 2006. [Gender Analysis in News Programmes 2005 and 2006.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2006. Cynrychioli ‘Dysgwyr’ mewn rhaglenni ffuglen ar S4C. [Representation of Welsh Learners on Welsh Language Fiction Programmes on S4C.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2006. Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. [Representation of Political Parties’ Conferences.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

2005

Jones, E. 2005. Compromise, content and audiences: What role is there for dubbing and subtitling in minority language television? IV Mercator International Symposium on Minority Languages. Cadair

Jones, E. 2005. Cynrychiolaeth Lleiafrifoedd Ethnig mewn rhaglenni Cymraeg ar S4C. [Representation of Ethnic Minorities on Welsh Language Programmes on S4C.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2005. Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad San Steffan 2005. [Report on electoral coverage UK General Election 2005.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2005. Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. [Representation of Political Parties’ Conferences.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

2004

Jones, E. 2004. Cynrychioli Anableddau ar raglenni Cymraeg S4C. [Representation of Disabilities on Welsh Language Programmes on S4C.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2004. Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. [Representation of Political Parties’ Conferences.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2004. Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad Senedd Ewrop 2004. [Report on electoral coverage European Elections 2004.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2004. La prensa local en lengua galesa. Tokiko Hedabideak Etorkizunera Begira. Arall Cadair

Jones, E., Sven-Meyer, G. 2004. Panorámica de medios de comunicación local en lenguas minorizadas de la Unión Europea. [An overview of local media in minorised languages in the European Union.] Tokiko Hedabideak Etorkizunera Begira. Arall Cadair

2003

Jones, E. 2003. The language of television: sociolinguistics and the use of Welsh on S4C. Aber Linguistics Forum. Cadair

Jones, E. 2003. Local press in the Welsh language. Tokiko Hedabideak Etorkizunera Begira. Cadair

Jones, E. 2003. An overview of local communication in minority languages of the European Union. Tokiko Hedabideak Etorkizunera Begira. Cadair

Jones, E. 2003. Cyweiriau Iaith Teledu. [the language registers of television.] 12th International Conference of Celtic Studies. Cadair

Jones, E. 2003. Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. [Representation of Political Parties’ Conferences.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2003. Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad Cynulliad Cenedlaethol 2003. [Report on electoral coverage National Assembly for Wales Election 2003.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2003. Cynrychioli Lleoliadau a Rhanbarthau o fewn rhaglenni Cymraeg ar S4C. [Representation of Location and Regions in Welsh Language Programmes on S4C.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

2002

Jones, E. 2002. La televisión en lenguas minorizadas: hacia una tipología de modelos para crear espacios de comunicación. [Television in minority languages] IX Escuela de Serronda . Cadair

Jones, E. 2002. Minority Language Websites as Providers of Information, Entertainment and Education. BBC Wales Seminar. Cadair

Jones, E. 2002. An Analysis of the European Charter for Regional and Minority Languages as it relates to Media. Council of Europe International Conference on the Implementation of the European Charter for Regional and Minority Languages. Cadair

Jones, E. 2002. Cyweiriau a Chyfathrebu yn yr Iaith Gymraeg ar raglenni S4C. [Communication Registers in the Welsh Language in S4C Programmes.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

Jones, E. 2002. Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. [Representation of Political Parties’ Conferences.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

2001

Thomas, N., King, A., Jones, E.H.G. 2001. Machine Translation and the Internet. Mercator Media Forum 5 (1) tt. 84-98. Arall Cadair

Jones, E. 2001. Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad San Steffan 2001. [Report on electoral coverage UK General Election 2001.] Sianel Pedwar Cymru Cadair

1999

Jones, E. 1999. Mass Media Cultural Activities and Regional or Minority Languages. International Conference on the European Charter for Regional or Minority Languages . Regional and Minority Languages Council of Europe Publishing Cadair

Jones, E. 1999. The Mercator Media Guide Volume 3. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press Cadair

1997

Jones, E. 1997. The future of languages in world-wide networks. Mercator Media Forum. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press, Cardiff Cadair

1996

Jones, E. 1996. The Mercator Media Guide Volume 2. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press Cadair