Prof Elin Haf Gruffydd Jones

 

Prof Elin Haf Gruffydd Jones

Athro yn y Cyfryngau a'r Diwydiannau Creadigol

Institute Director of Welsh Lanaguage & Culture

Manylion Cyswllt

Proffil

Ganed Elin Haf Gruffydd Jones yn Hamilton, Bermuda. Magwyd yn Nhreffynnon, Sir y Fflint. Mae'n siarad Ffrangeg, Sbaeneg, Catalaneg, Galisieg a Basgeg, yn ogystal a Chymraeg a Saesneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Asiantaeth Strategol Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cyfrwng Cymraeg Addysg Uwch)

Arholwr allanol yn Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del Pa?s Vasco Prifysgol Gwlad y Basg

Adolygydd ar gyfer y cyfnodolion academaidd canlynol:

Cyfnodolyn Ymchwil Ewropeaidd Cyfoes

Gymru gyfoes,

Gwerddon (adolygwyd gan gymheiriaid cyfnodolyn cyfrwng Cymraeg),

Cyfnodolyn Amlieithog ac Amlddiwylliannol Astudiaethau, ZER (Cyfnodolyn Prifysgol Gwlad y Basg)

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Tutor

Y Cyfryngau a Theori Ddiwylliannol, Iaith a'r Cyfryngau, / Lleiafrifol Iaith Cyfryngau Lleiafrifol, y Cyfryngau Cydymffurfiaeth a Rheoleiddio, Polisi Cyfryngau a'r Celfyddydau, Theori Cyfieithu, Sosioieithyddiaeth y Cyfryngau, Hunaniaeth a Gwleidyddiaeth y Cyfryngau, Dadansoddiad Cynhyrchu, Cyfnewid Rhyngddiwylliannol.

MPhil goruchwyliaeth PhD / ac archwilio

Rwyf wedi goruchwylio traethodau ymchwil doethurol dau i gyflwyno lwyddiannus ac rwyf ar hyn o bryd goruchwylio pump o fyfyrwyr doethuriaeth.

Kate Woodward: 'Cleddyf ym Mrwydr yr Iaith': Hanes y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg (ail arolygwr ar gyfer y flwyddyn olaf yn unig)

Lisa Richards: 'Siarad Sense': Defnyddio Iaith yn y gynrychiolaeth o bobl yn eu harddegau mewn ffilm 1990-2005

Goruchwylio cyfredol yn cynnwys:

Enrique Uribe-Jongbloed (Ysgoloriaeth ORSAS) : Cyfryngau Lleiafrifoedd Iaith yng Nghymru a Colombia: Materion o hunaniaeth mewn Amgylcheddau Cynhyrchu (Goruchwyliwr Gyntaf)

Ywain Tomos (Ysgoloriaeth Coleg Cymraeg): Cynhyrchu Cyfryngol Trawsgenedlaethol: anime yn Japan (Goruchwyliwr Cyntaf ar y Cyd)

Rhodri ap Dyfrig (Ysgoloriaeth KESS gyda Boomerang plc): Diwylliant Cyfranogol a'r Economi Gyfryngol Ddigidol (First Supervisor) Participatory Culture, Social Media and Multiplatform Television Production in Bilingual Environments (Goruchwyliwr Gyntaf)

Nia Dryhurst (Ysgoloriaeth KESS gyda Cwmni Da): Naratifau Amlblatfform ac Agweddau Ethnograffyddol at Ddogfen (Goruchwyliwr Cyntaf ar y Cyd)

Siôn Richards (Ysgoloriaeth KESS gyda Golwg360): Cyfryngau hyper-lleol mewn cymunedau ieithoedd llai (Goruchwyliwr Gyntaf)

Ymchwil

Cyfryngau Ieithoedd Lleiafrifol/edig, Polisi Cyfryngau a'r Diwydiannau Creadigol (Cymru, y Deyrnas Gyfunol, Ewrop, gwledydd eraill - Gwlad y Basg, Catalonia, Ffindir ac ati), Cyweiriau Iaith a Chyfryngau (gan gyfeirio'n benodol at gymunedau dwyieithog / amlieithog), Rheoleiddio a Chydymffuriaeth Darlledu a'r Cyfryngau, Cynllunio Ieithyddol a'r Cyfryngau, Cyfieithu Creadigol
Cynrychiolaeth ar y Sgrin

Cyhoeddiadau

Jones, E, Ap Dyfrig, RL & Jones, G 2006, Mercator Media Monograph 1:: the Welsh language in the media. vol. 1, Mercator Media.
Jones, E 2005, 'Compromise, content and audiences: What role is there for dubbing and subtitling in minority language television?' Paper presented at IV Mercator International Symposium on Minority Languages, Aberystywth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2005 - 2005, .
Jones, E 2005, Cynrychiolaeth Lleiafrifoedd Ethnig mewn rhaglenni Cymraeg ar S4C. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2005, Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad San Steffan 2005. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2005, Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2004, Cynrychioli Anableddau ar raglenni Cymraeg S4C. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2004, Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2004, Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad Senedd Ewrop 2004. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2004, 'La prensa local en lengua galesa' Paper presented at Tokiko Hedabideak Etorkizunera Begira, Zamudio, Spain, 2015, .
Jones, E & Sven-Meyer, G 2004, 'Panorámica de medios de comunicación local en lenguas minorizadas de la Unión Europea' Paper presented at Tokiko Hedabideak Etorkizunera Begira, Zamudio, Spain, 2015, .
Jones, E 2003, 'The language of television: sociolinguistics and the use of Welsh on S4C' Paper presented at Aber Linguistics Forum, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2003, .
Jones, E 2003, 'Local press in the Welsh language' Paper presented at Tokiko Hedabideak Etorkizunera Begira, Zamudio, Spain, 2003, .
Jones, E 2003, 'An overview of local communication in minority languages of the European Union' Paper presented at Tokiko Hedabideak Etorkizunera Begira, Zamudio, Spain, 2003, .
Jones, E 2003, 'Cyweiriau Iaith Teledu' Paper presented at 12th International Conference of Celtic Studies, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2003, .
Jones, E 2003, Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2003, Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad Cynulliad Cenedlaethol 2003. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2003, Cynrychioli Lleoliadau a Rhanbarthau o fewn rhaglenni Cymraeg ar S4C. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2002, 'La televisión en lenguas minorizadas: hacia una tipología de modelos para crear espacios de comunicación' Paper presented at IX Escuela de Serronda , Gijón, Spain, 2002, .
Jones, E 2002, 'Minority Language Websites as Providers of Information, Entertainment and Education' Paper presented at BBC Wales Seminar, Cardiff, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2002, .
Jones, E 2002, 'An Analysis of the European Charter for Regional and Minority Languages as it relates to Media' Paper presented at Council of Europe International Conference on the Implementation of the European Charter for Regional and Minority Languages, Strasbourg, France, 2002, .
Jones, EHG 2013, 'Permeable and Impermeable Linguistic Boundaries: From Mass Media to Social Media in Policy and Practice in Minoritised Language Contexts' Zer, vol 18, no. 35, n/a, pp. 29-45.
Jones, EHG & Uribe-Jongbloed, E 2013, Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries. Multilingual Matters, Channel View Publications.
Jones, EHG 2013, Minority Language Media, Convergence Culture and the Indices of Linguistic Vitality. in EHG Jones & E Uribe-Jongbloed (eds), Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries. Channel View Publications, pp. 92-112.
Jones, E 2013, Brezhoneg overtakes Cymraeg in the 21st century: Convergence culture and the indices of linguistic vitality. in E Jones & E Uribe-Jongbloed (eds), Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries . Multilingual Matters, Channel View Publications, Cleveden.
Jones, E 2012, Ysgrifau Ar Ffilm A'r Cyfryngau. Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Jones, E 2012, Y cyfrwng a’r iaith. in E Jones (ed.), Ysgrifau ar Ffilm a’r Cyfryngau. Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Jones, EHG 2012, Y Cyfrwng a'r Iaith: dadansoddi rol cyfryngau mewn cyd-destunau iaith leiafrifol. in EHG Jones (ed.), Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau. Coleg Cymraeg Cenedlaethol, pp. 121-141.
Jones, EHG & Jones, EHG (ed.) 2011, Astudiaethau Prifysgol: Ffilm, Teledu a'r Cyfryngau. Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Jones, EHG & Woodward, K 2011, 'Pen Talar: On-screen and off-screen narratives of nation in a Welsh context' Critical Studies in Television, vol 6, no. 2, pp. 100-113. DOI: 10.7227/CST.6.2.11
Jones, E 2011, 'Identifying priorities in media policy for minority languages in a converged media age' Paper presented at International Conference on Minority Languages, Flensburg, Germany, 2011 - 2011, .
Jones, E 2010, 'Brezhoneg overtakes Cymraeg in the 21st century: Convergence culture and the indices of linguistic vitality' Paper presented at Minority Language Media Convergence and Linguistic Diversity Mercator Network Conference, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2010 - 2010, .
Jones, E 2010, Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad San Steffan 2010. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2009, 'Linguistic Diversity and Media Convergence' Paper presented at Linguistic Diversity and Media Convergence, Eskilstuna , Sweden, 2009, .
Jones, E 2009, 'National Occupational Standards: Content Compliance for Broadcasting' Paper presented at National Occupational Standards: Content Compliance for Broadcasting, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2009, .
Jones, E 2009, 'Promotion of Language Outside Formal Education' Paper presented at 'Linguistic Diversity and Education’ Conference, Leeuwarden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2009 - 2009, .
Jones, E 2009, 'Moral panics and broadcast regulation in Wales and the UK' Paper presented at IAMHIST 2009 conference: Social Fears and Moral Panics, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2009 - 2009, .
Jones, E 2009, ''Sinxelo, correcto, claro e natural’: panorámica das políticas lingüísticas das televisións en linguas minorizadas' Paper presented at IX Conference of the International Association of Galician Studies, Spain, 2009 - 2009, .
Jones, E 2009, 'Galeserazko telebista Galesko komunikabideen eremuan' Paper presented at What are the Languages of Social Communication, San Sebastian, Spain, 2009 - 2009, .
Jones, E 2009, 'Hizkuntzen aukerak komunikazio gizartean' Paper presented at What are the Languages of Social Communication, San Sebastian, Spain, 2009 - 2009, .
Jones, E 2009, 'Researching the Audience in a Multiplatform Era' Paper presented at Cyfrwng Conference, Cardiff, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2009 - 2009, .
Jones, E 2002, Cyweiriau a Chyfathrebu yn yr Iaith Gymraeg ar raglenni S4C. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2002, Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. Sianel Pedwar Cymru.
Thomas, N, King, A & Jones, EHG 2001, 'Machine Translation and the Internet' Mercator Media Forum, vol 5, no. 1, pp. 84-98.
Jones, E 2001, Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad San Steffan 2001. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 1999, Mass Media Cultural Activities and Regional or Minority Languages. in International Conference on the European Charter for Regional or Minority Languages . Regional and Minority Languages, Council of Europe Publishing.
Jones, E 1999, The Mercator Media Guide Volume 3. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
Jones, E 1997, The future of languages in world-wide networks. in Mercator Media Forum. vol. 3, Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press, Cardiff.
Jones, E 1996, The Mercator Media Guide Volume 2. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
Jones, E 2009, 'What not to swear: content and compliance in broadcasting and multiplatform environment' Paper presented at Celtic Media Festival, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2009 - 2009, .
Jones, E 2009, Broadcasting and the creative industries. in Globalisation and its Impact on Wales. vol. 1, House of Commons of the United Kingdom.
Jones, E 2009, 'What next for Media in minority languages?' Paper presented at Research Seminar at Department of Communication Science, Leioa, Spain, 2009, .
Jones, E 2009, Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad Senedd Ewrop 2009. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2008, 'Minority Language Mediascapes: Protest and Production in a global context' Paper presented at Minority Language Mediascapes: Protest and Production in a global context, Mondragón, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2008, .
Jones, EHG & Williams, R 2008, The Right to Media? A contextualization of the rights of national minorities in the field of media and information within the framework of international legislation, charters and declarations. Federal Union of European Nationalities.
Jones, E 2008, 'The Right to Media?: minority language media provision in the framework of international human rights' Paper presented at Federation of the Union of European Nationalities Congress, Pécs, Hungary, 2008, .
Jones, E 2008, 'Debates of Authenticity and Imitation' Paper presented at Minority Report: The Celtic Media in a Shrunken World, Galway, Ireland, 2008, .
Jones, E 2007, 'Gosod cyd-destun rhyngwladol i ddarlledu mewn iaith leiafrifol / Setting an international context for broadcasting in a minority language' Paper presented at S4C: the first 25 years, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2007, .
Jones, E 2007, 'S4C: The international comparison' Paper presented at British Film Institute’s Conference Channel Four: The First Twenty Five Years, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2007, .
Jones, E 2007, 'Minorities and Media' Paper presented at Council of Europe’s International Committee of Experts for the Framework Convention on the Protection of National Minorities, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2007, .
Jones, E 2007, The Territory of Television: S4C and the Representation of the 'Whole of Wales'. in M Cormack & N Hourigan (eds), Minority Language Media: Concepts, Critiques and Case Studies. Channel View Publications, pp. 188-211.
Jones, E 2007, Adroddiad ar ddarlledu ymgyrch etholiad Cynulliad Cenedlaethol 2007. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2006, 'Lingustic Rights and Social Inclusion: the Media' Paper presented at 5th Mercator International Symposium CIEMEN , Barcelona, Spain, 2006, .
Jones, E 2006, 'Representations of the “whole of Wales” on Welsh-language Television (S4C)' Paper presented at North American Association for the Study of Welsh Culture and History (NAASWCH) 2006 International Conference on Welsh studies, Swansea, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2006 - 2006, .
Jones, E 2006, 'Linguistic Diversity in the European Union and Minority Languages' Paper presented at European Commission Conference on Multilingualism and Linguistic Diversity, Brussels, Belgium, 2006, .
Jones, E 2006, Dadansoddiad o swyddogaeth a defnydd iaith yn y gyfres Caerdydd. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2006, Dadansoddiad o gyfraniad a rôl yn ôl rhyw o fewn raglenni Newyddion 2005 a 2006. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2006, Cynrychioli ‘Dysgwyr’ mewn rhaglenni ffuglen ar S4C. Sianel Pedwar Cymru.
Jones, E 2006, Adroddiadau Cynrychiolaeth Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol. Sianel Pedwar Cymru.