Prof Matthew Hills

BA (Sussex), MA (Goldsmiths), PhD (Sussex)

Gwybodaeth Ychwanegol

Yr wyf yn dyfarnwyd 'Trosglwyddo Gwybodaeth BBC/AHRC' grant o £72,795 yn 2007. Mae'r prosiect hwn, 'Listener online engagement with BBC radio programming', rhedodd am un flwyddyn, ac roedd gen i Gydymaith Ymchwil yn rhan-amser yn gweithio gyda mi. Yn gweithredu fel cyd-ymchwilydd gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Dinas Birmingham a Y Metropolitan Llundain, fy llinyn yr ymchwil dan sylw astudio diwylliannau gefnogwr ar-lein mewn perthynas â DJs enwog fel Terry Wogan. Yn ogystal ag adrodd yn ôl i'r BBC Thechnoleg a Cyfryngau'r Dyfodol a BBC Sain a Cherddoriaeth, cyhoeddais erthygl gylchgrawn seiliedig ar ymchwil hwn mewn rhifyn arbennig o The Radio Journal.

Rwyf hefyd wedi bod yn y sawl sy'n derbyn Grant 'Gwobr Arloesedd' o £48,000 gan yr AHRB yn 2002. Mae'r prosiect hwn, yr wyf yn unig ymchwilydd, oedd yn dwyn y teitl 'Reconceptualising the unconscious in qualitative audience research', a rhedodd am un flwyddyn. Penodais y Cyswllt Ymchwil, Dr Jamie Sexton, i weithio gyda mi ar y prosiect. Canlyniadau ymchwil yn cynnwys erthygl ar gyfer cyfnodolyn yr Unol Daleithiau; American Behavioral Scientist ac ar gyfer y cyfnodolyn Spectator USC (y ddau fater arbennig ar fandom cyfryngau imi gael fy ngwahodd i ysgrifennu ar eu cyfer).

Yr wyf hefyd wedi elwa o Grant Bach yr Academi Brydeinig a ddyfarnwyd i gefnogi sefydlu grp astudio traws-sefydliadol ar Ffenomena Trosiannol a Phrofiad Diwylliannol (TPACE), dan arweiniad yr Athro Annette Kuhn. Canlyniadau ymchwil yn ddod o'r gwaith hwn, gan gynnwys pennod mewn casgliad a olygwyd ar theori ac astudiaethau ffilm Winnicottian.

Ymchwil

Cynulleidfaoedd y Cyfryngau a fandom, Doctor Who; Torchwood; Sherlock; ffilm gwlt a theledu yn fwy cyffredinol; diwylliant digidol.

Cyhoeddiadau

Hills, M 2020, Welcome to the “Second-stage” Lynchverse: Twin Peaks: The Return and the Impossibility of Return Vs. Getting a Return. in MJP Wolf (ed.), Exploring Imaginary Worlds: Essays on Media, Structure, and Subcreation. Taylor & Francis, pp. 191-205. https://doi.org/10.4324/9780429242915-12
Hills, M 2015, 'Cult cinema and the ‘mainstreaming’ discourse of technological change: revisiting subcultural capital in liquid modernity', New Review of Film and Television Studies, vol. 13, no. 1, pp. 100-121. https://doi.org/10.1080/17400309.2014.982928
Hills, M 2015, 'Rebranding Doctor Who and reimagining Sherlock: ‘Quality’ television as ‘makeover TV drama’', Cultural Studies, vol. 18, no. 3, pp. 317-331. https://doi.org/10.1177/1367877913513692
Hills, M 2015, 'The expertise of digital fandom as a ‘community of practice’: Exploring the narrative universe of Doctor Who', Convergence, vol. 21, no. 3, pp. 360-374. https://doi.org/10.1177/1354856515579844
Hills, M 2013, 'BBC Wales' Torchwood as TV I, II and III: Changes in Television Horror', Cinephile: The University of British Columbia's Film Journal, vol. 6, no. 2, pp. 23-29. <http://orca.cf.ac.uk/id/eprint/7123>
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil