Mr Richard Downing

Proffil

Ers ei sefydlu (1994) yr wyf wedi gweithredu fel Cyfarwyddwr Artistig ar gyfer y grp perfformiad rhyngddisgyblaethol U-Man Zoo, yn dylunio a chyfarwyddo deuddeg perfformiad a gosodiadau cyn 2006, gan gynnwys Vision 20/20 (Glasgow Tramway, 1996) 32 Wardrobes (Prosiect Celfyddydau , Dublin, 2001), a The Water Banquet (Grenland Friteater, 2003). Mae'r gwaith hwn wedi cael ei gefnogi gan Gyngor y Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, y BBC, a'r EU PACT, Cynllun (Celfyddydau Perfformio Cydweithrediad a Theithio).

Gwybodaeth Ychwanegol

1996 - Darlithydd, Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth. Arbenigedd: Senograffeg a Dylunio Perfformiad. Cyfrifol (cynllun cyd-drefnydd) gyda Simon Banham a Mike Brookes ar gyfer cyflwyno ar y cyd (2002) a chynlluniau gradd anrhydedd sengl (2007) yn Senograffeg a Dylunio Theatr yn Aberystwyth. Ar hyn o bryd, cyfrannu at y modiwlau canlynol:

Uwchraddedig: MA Ymarfer Perfformiad

Israddedigion (arweinydd modiwl a chyd-gysylltydd): Egwyddorion Senograffeg; Prosiect Scenograffeg Uwch; Gweithdy Senograffeg

Israddedigion (darlithydd): Proses Senograffeg, Cyfansoddiad Scenograffeg, Arferion Theatr Allweddol; Prosiect Cynhyrchu Uwch; Prosiect Traethawd Hir.

Arholwr Allanol (2007 - 2010) Ysgol Perfformiad a Diwydiannau Diwylliannol, Prifysgol Leeds.

Diddordebau eraill

Ymgodymu gyda gwydr a chlai.

Dysgu

Ymchwil

Ers yr arddangosfa fy ymchwil dan arweiniad ymarfer o fewn y meysydd Senograffeg, Perfformiad a Gosod (Amgueddfa V&A, Llundain 2007/08) fy niddordeb wedi ei lunio, yn gynyddol, tuag at gydweithio rhyngddisgyblaethol ar draws / ffiniau gwyddoniaeth celfyddydau. Mae gennyf ddiddordeb yn y prosesau a'r fethodoleg a ddefnyddir o fewn disgyblaethau, a sut y gallai'r rhain rhyng-gadael gyda (a hysbysu'r) un arall i hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth: yn y pen draw, nod cyffredin unedig ac uno. Ar y gweill a newydd prosiectau yn cynnwys cydweithio â'r Athro Iain Donnison a Dr Elaine Jensen (Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Aberystwyth) i ddatblygu atebion ynni cynaliadwy ar gyfer y toddi o wydr, ac ymchwil i canfyddiad / derbynfa gosodiadau artistig gyda Dr Alex Forsythe (Seicoleg, Lerpwl) a Yr Athro Richard Taylor (Ffiseg, Oregon).Yr wyf hefyd yn cymryd rhan ar hyn o bryd yn paratoi ar y cyd o fenter ymchwil yr Adran yn ymwneud Ecoleg, Perfformiad a Lleoliad y cyd â Dr Carl Lavery a'r artist Simon Whitehead.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Downing, R, The Fractal Clock, 2018, Artefact, Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University.
Downing, R, The Water Banquet at Desenhos de Cena: Cena#1. Exhibition, Sao Paulo, Brazil, April – July 2016, 2016, Exhibition.
Downing, R, It worked yesterday ..., 2015, Performance.
Downing, R & Taylor, R 2014, 'The Fractal Clock: Using Chaos to Bridge the Art-Science Divide', Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, vol. 18, no. 1, pp. 109-122.
Downing, R 2014, The Water Banquet. in E Fielding & P McKinnon (eds), World Scenography 1990-2005. Nick Hern Books, London.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil