Cwrs Haf: Sgript i sgrin mewn 1 wythnos

Creu film eich hun mewn 1 wythnos

Yng nghwmni gwneuthurwr ffilmiau proffesiynol o’r Adran Theatr Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth a thrwy gyfrwng gweithdai a’r profiad ymarferol o wneud ffilm mewn grwpiau, byddwch yn dysgu:

  • Gweithio mewn timau i ddatblygu ac ysgrifennu eich sgript
  • Cynllunio, ffilmio, golygu a chwblhau eich film yn llwyr;
  • Defnyddio offer goleuo a chamerâu;
  • Creu trac sain llwyddiannus ar gyfer eich ffilm.

Bob nos byddwch yn mynd i ddangosiadau ffilm yn sinema soffistigedig yr Adran, ac ar ddiwrnod olaf y cwrs byddwn yn dangos yr holl ffilmiau a wnaed yn ystod yr wythnos. Hefyd, ar ddiwedd y cwrs, byddwn yn rhoi copi i chi o’ch ffilm eich hun.

Cwrs preswyl am wythnos yw hwn, sy’n gymwys am Wobr Aur Dug Caeredin. Byddwch yn lletya yn un o’r neuaddau preswyl ar gampws y Brifysgol nesaf at adeilad yr Adran lle cynhelir y cwrs.

Dyddiadau’r cwrs eleni yw:

21 – 26 Gorffennaf 2019

28 Gorffenaf - 2 Awst 2019