Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Amser

Gweithgaredd

Math o Weithgaredd / Lleoliad

Ddydd Llun 27 Medi

Drwy'r dydd

Anerchiad gan Bennaeth yr Adran i groesawu myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Ar-lein (Recordiwyd)

https://youtu.be/vjJfYEyJ6qA 

10:00-17:00

Sesiwn alw i mewn Rhag-gofrestru i Fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Cyntedd Adeilad Parry Williams

Dewisol

Ddydd Mawrth 28 Medi

10:00-11:00

Gwybodaeth am Gynefino ac Ymgartrefu i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf gan yr Uwch Diwtor

Click here to join the meeting (Byw)

Gorfodol

11:15-12:00

Sesiwn Cwrdd â'ch Tiwtor Personol i Fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (yn cynnwys myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen)

Ar-lein
(Byw)

Gorfodol

12:00-17:00

Sesiwn Alw i Mewn i helpu Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf â'r broses gofrestru

Wyneb yn Wyneb Cyntedd Adeilad Parry Williams

Dewisol

14:00- 15:00

Hufen Iâ y Flwyddyn Gyntaf (gan gynnwys opsiwn heb laeth) - Myfyrwyr Anrhydeddau Sengl a Chyd-anrhydedd Drama and Theatre, Scenography and Theatre Design, Writing for Broadcasting, Media and Performance, a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Wyneb yn Wyneb Cyntedd Adeilad Parry Williams

Dewisol

15:00- 16:00

Hufen Iâ y Flwyddyn Gyntaf (gan gynnwys opsiwn heb laeth) - Myfyrwyr Anrhydeddau Sengl a Chyd-anrhydedd Film and Television, Film-making, a Media and Communications.

Wyneb yn Wyneb Cyntedd Adeilad Parry Williams

Dewisol

Ddydd Mercher 29 Medi

10:00-10:30

Myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn cwrdd â'u Mentor Cymheiriaid

Ar-lein (Byw)

Gorfodol

11:00-12:00

Sesiwn Alw i Mewn i Fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf sydd â diddordeb yn y gefnogaeth o ran y Gymraeg

Wyneb yn Wyneb Cyntedd Adeilad Parry Williams 

Dewisol

Ddydd Iau 30 Medi

15:00-16:00

Cyfarfod i Groesawu Myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen

Wyneb yn wyneb

Cyntedd Adeilad Parry Williams

Gorfodol

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Amser

Gweithgaredd

Math o Weithgaredd / Lleoliad

Ddydd Mercher 29 Medi

Drwy'r dydd

Gair o groeso i fyfyrwyr yr 2il a'r 3edd flwyddyn gan Bennaeth yr Adran

Ar-lein (Recordiwyd)
https://youtu.be/vjJfYEyJ6qA 

 

10:00- 13:00

Sesiwn Alw i Mewn i helpu Myfyrwyr yr Ail Flwyddyn â'r Broses Gofrestru

Cyntedd Adeilad Parry Williams - Wyneb yn Wyneb

Dewisol

10:30- 11:30

Gwybodaeth am Gynefino ac Ymgartrefu gan Uwch Diwtor yr 2il a'r 3edd y flwyddyn

Click here to join the meeting (Byw)

Gorfodol

11:00- 12:00  Hufen Iâ 2il a 3edd Flwyddyn (gan gynnwys opsiwn heb laeth) - Myfyrwyr Anrhydeddau Sengl a Chyd-anrhydedd  Drama and Theatre, Scenography and Theatre Design, Writing for Broadcasting, Media and Performance, a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Cyntedd Adeilad Parry Williams - Wyneb yn Wyneb

Dewisol

14:00- 15:00  Hufen Iâ 2il Flwyddyn (gan gynnwys opsiwn heb laeth) - Myfyrwyr Anrhydeddau Sengl a Chyd-anrhydedd Film and Television, Film-making, a Media and Communications.

Cyntedd Adeilad Parry Williams - Wyneb yn Wyneb

Dewisol

15:00- 16:00 

Hufen Iâ 3edd Flwyddyn (gan gynnwys opsiwn heb laeth) - Myfyrwyr Anrhydeddau Sengl a Chyd-anrhydedd Film and Television, Film-making, a Media and Communications.

Cyntedd Adeilad Parry Williams - Wyneb yn Wyneb

Dewisol

15:30- 16:30

Gair o groeso yn ôl i fyfyrwyr yr 2il flwyddyn gan eich Tiwtor Personnol

Ar-lein (Byw)

Gorfodol

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Amser 

Gweithgaredd

Math o weithgaredd / Lleoliad

Ddydd Iau, 30 Medi

09:30 - 09:45

Myfyrwyr Uwchraddedig - Gair o groeso gan Bennaeth yr Adran

Ar-lein (Byw)
Cliciwch yma i ymuno'r cyfarfod

 

10:00 – 11:00

Cyfle i Fyfyrwyr Uwchraddedig gwrdd â'u Tiwtor Personol

Ar-lein (Byw)

Gorfodol

11.30 - 12.30

Cyfarfod i groesawu Myfyrwyr Uwchraddedig Cynhyrchu Ffilmiau Dogfen: Tirwedd ac Ecoleg

Wyneb yn wyneb

Lleoliad i'w gadarnhau

Gorfodol

11.30 - 12.30

Cyfarfod Croeso: Uwchraddedig Cynhyrchu Ffilmiau

Wyneb yn wyneb

Lleoliad i'w gadarnhau

Gorfodol

11:30 - 13:00

Cyfarfod Croeso: Uwchraddedig Ymarfer Theatr: Perfformio a Senograffeg

Wyneb yn wyneb

Adeilad Joseph Parry

Gorfodol

Ddydd Gwener, 1 Hydref

11:00 – 13:00

Sesiwn alw i mewn i helpu Myfyrwyr Uwchraddedig â'r broses gofrestru

Wyneb yn wyneb

Cyntedd Adeilad Parry Williams

Dewisol

14:00 – 16:00

Digwyddiad Cymdeithasol Myfyrwyr Uwchraddedig 

Wyneb yn wyneb

Manylion i'w cadarnhau

Dewisol

Bydd cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i gymryd rhan yn y digwyddiadau ar-lein ar gael o leiaf 24 awr ymlaen llaw. 

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch wybod gan eich adran yn uniongyrchol am adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 27 Medi.

Bydd y dysgu'n dechrau ar 4 Hydref 2021

E-bost yr adran:tfts@aber.ac.uk / Ffôn: 01970 621537