Gwybodaeth i Fyfyrwyr Uwchraddedig Presennol

Mae’r adran hon yn cynnwys lawr lwythiadau ar gyfer myfyrwyr uwchraddedig, gan gynnwys llawlyfrau, ffurflen i newid goruchwyliwr, a chyngor ar baratoi ar gyfer eich arholiad llafar.

 

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr MA presennol

Cliciwch ar y penawdau canlynol i lwytho y ffeil berthnasol: 

Llawlyfrau Modiwlau:

Ffurflenni:

Dyddiadau Cau: