Arholiadau ac Aseiniadau

 

Mae’r dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i gwblhau eich arholiadau ac aseiniadau yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, gan gynnwys sut i gyflwyno gwaith trwy Turnitin, sut i gyflwyno copi caled a dyddiadau cau pob aseiniad Adrannol.

Yn ogystal, mae’n darparu gwybodaeth ynglŷn â methu dyddiad cau, estyniadau ac ail eistedd aseiniadau ac arholiadau.

Os oes angen cymorth neu wybodaeth pellach, cysylltwch trwy’r gwybodaeth cysylltu ar waelod y dudalen.

Dyddiadau Cau

Ceir rhestr gynhwysfawr o ddyddiadau cau yr Adran wrth ddilyn y dolenni isod:

Cyflwyno Aseiniadau

Rhaid cyflwyno aseiniadau trwy Turnitin (ar gael trwy Blackboard) erbyn 12:00 canol dydd ar ddiwrnod y dyddiad cau. Gellir cyflwyno gwaith nad sy’n ysgrifenedig i Swyddfa’r Adran yn Adeilad Parry-Williams erbyn 12:00 canol dydd ar y dyddiad cau.

Sut i Gyflwyno

Rhaid i bob aseiniad a gyflwynir i'r Swyddfa gael taflen glawr adrannol yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Amgylchiadau Arbennig ac Estyniadau

Cliciwch ar y ddolen ganlynol os ydych angen estyniad i ddyddiad cau asesiad neu os ydych am hysbysu'r Adran o unrhyw Amgylchiadau Arbennig:

Aileistedd

Os ydych chi wedi methu y modiwlau naill ai yn Semester 1 neu Semester 2 ac maent yn gymwys i ailgyflwyno gwaith cwrs neu ailsefyll arholiadau byddwch yn cael gwybod drwy lythyr ym mis Gorffennaf 2015.‌

‌‌Os ydych ar fin ailsefyll arholiad ysgrifenedig, bydd hyn yn digwydd yn ystod cyfnod arholiadau ffurfiol. Bydd amserlen arholiadau ar gael ar y tudalennau gwe Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion.

Os ydych ar fin cwblhau arholiad ymarferol o fewn stiwdio, bydd hyn yn digwydd yn ystod cyfnod arholiadau ym mis Awst.

Os ydych yn gymwys i ailsefyll unrhyw fodylau a fethwyd bydd yr holl fanylion yn cael eu hamlinellu yn y llythyr. Fe'ch cynghorir i gysylltu â darlithwyr a thiwtoriaid ymhell cyn y dyddiad cau os ydych angen cyngor ar sut i gwblhau'r aseiniad.

Beth fydd angen i mi ei wneud i os ydw i'n gymwys i ailsefyll unrhyw fodiwlau a fethwyd?

  1. Cofrestru ar gyfer yailsefyll(au): Mae'n ofynnol i'r holl fyfyrwyr gofrestru ar gyfer y ailsefyll drwy'r cofnod myfyriwr. Ni all yr Adran yn derbyn asesiadau (ac felly prosesu y marciau) gan fyfyrwyr nad ydynt wedi cofrestru'n briodol.
  2. Cwblhewch ycwrsangenrheidiola /neusefyll yrarholiadau, fel y nodir yn y llythyr gan yr Adran.
  3. Cyflwyno gwaith cwrsdrwy TURNITIN erbyn y dyddiad cau. NI FYDDWN yn derbyn cyflwyniadau rhannol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â Swyddfa Adrannol TFTS ar tfts@aber.ac.uk