Dyddiadau Asesiadau Semester 2

Dyma restr gyflawn o'r dyddiadau cau ar gyfer Semester 2 o'r flwyddyn academaidd 2021-22.

Mae'n rhaid cyflwyno pob asesiad erbyn 12:00 CANOL DYDD ar y dyddiad cau. Gallwch gyflwyno eich gwaith unrhyw amser cyn y dyddiad cau. Ni dderbynnir cyflwyniadau hwyr.

Modiwlau FM

Modiwlau TC

Modiwlau TP