Digwyddiadau Cyd-sefydlu

Gweler isod rhestr o ddigwyddiadau Cyd-sefydlu 2021/22.

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Dyddiad

Gweithgaredd

Dolen Microsoft Teams

Dydd Mercher 15fed Medi

10:00 – 10:45

Drama a Theatr Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

11:00 – 11:45

Cynlluniau Cyfrwng Cymraeg Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

11:00 – 11:45

Senograffeg a Dylunio i'r Theatr Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

12:00 – 12:45

Ffilm a Theledu Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

14:00 – 14:45

Y Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

15:00 -15: 45

Cynhyrchu Ffilmiau Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

16:00 – 16:45

Ysgrifennu ar gyfer Darlledu, y Cyfryngau a Pherfformio Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

Dydd Iau 16eg Medi

9:00 - 9:45

Y Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

10:00 – 10:45

Ysgrifennu ar gyfer Darlledu, y Cyfryngau a Pherfformio Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

11:00 – 11:45

Cynhyrchu Ffilmiau Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

12:00 – 12:45

Ffilm a Theledu Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

14:00 – 14:45

Senograffeg a Dylunio i'r Theatr Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

15:00 – 15:45

Drama a Theatr Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

16:00 – 16:45

Cynlluniau Cyfrwng Cymraeg Blwyddyn 1: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

Dydd Gwener 17eg Medi

10:00 – 10:45

Y Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 1: Cyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

20fed Medi:  Cyfnod rhag-gofrestru ar gyfer myfyrwyr newydd yn agor

20fed - 23ain Medi

Rhaid bwcio ymlaen llaw

Sesiynau cynghori personol i fyfyrwyr Blwyddyn 1 - 15 munud

Ar-lein yn fyw

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Amser

Gweithgaredd

Dolen Microsoft Teams

Dydd Gwener 24ain Medi

11:00 – 11:45

Drama a Theatr Blwyddyn 2: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

11:45 – 12:30

Drama a Theatr Blwyddyn 3: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

 

11:00 – 11:45

Ffilm a Theledu Blwyddyn 3: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

11:45 – 12:30

Ffilm a Theledu Blwyddyn 2: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

11:00 – 11:45

Y Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 3: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

11:45 – 12:30

Y Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 2: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

11:00 – 11:45

Cynhyrchu Ffilmiau Blwyddyn 2: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

11:45 – 12:30

Cynhyrchu Ffilmiau Blwyddyn 3: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

11:00 – 11:45

Ysgrifennu ar gyfer Darlledu, y Cyfryngau a Pherfformio Blwyddyn 2: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

11:45 – 12:30

Ysgrifennu ar gyfer Darlledu, y Cyfryngau a Pherfformio Blwyddyn 3: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Click here to join the meeting

11:00 – 11:45

Cynlluniau Cyfrwng Cymraeg Blwyddyn 2 a 3: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

12:30 – 13:15

Senograffeg a Dylunio i'r Theatr Blwyddyn 2: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

13:15 – 14:00

Senograffeg a Dylunio i'r Theatr Blwyddyn 3: Gair o groeso a chyflwyniad i'r cwricwlwm

Ar-lein yn fyw

Bydd cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i gymryd rhan yn y digwyddiadau ar-lein ar gael o leiaf 24 awr ymlaen llaw. 

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch wybod gan eich adran yn uniongyrchol am adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 27 Medi.

Bydd y dysgu'n dechrau ar 4 Hydref 2021

E-bost yr adran:tfts@aber.ac.uk / Ffôn: 01970 621537