Amgylchiadau Arbennig ac Estyniadau

Cliciwch ar y dolenni canlynol os ydych angen estyniad i ddyddiad cau asesiad neu os ydych am hysbysu'r Adran o unrhyw Amgylchiadau Arbennig:

  • Estyniadau - Os na allwch gwblhau eich gwaith erbyn y dyddiad cau oherwydd amgylchiadau meddygol/personol clir ac eich bod angen amser ychwanegol.
    Noder
    y gellir lawrlwytho copi o'r Ffurflen Estyniad o ran 3.13 Templedau o'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd.
  • Amgylchiadau Arbennig - Rhoi gwybod i'r Adran am unrhyw Amgylchiadau Arbennig a allai fod wedi cael effaith ar berfformiad myfyriwr yn ystod y semester.

Rhaid cyflwyno ffurflen wedi'i gwblhau a thystiolaeth i gefnogi pob cais i'r e-byst canlynol:

Estyniad
Swyddogion Estyniadau

Sylwer: Os ydych yn gofyn am estyniad ar gyfer gwaith grŵp, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi’n glir fanylion aelodau eich grŵp (gan gynnwys enw ac e-bost myfyriwr) yn y cais am estyniad.

Amgylchiadau Arbennig
Rhestr Staff Amgylchiadau Arbennig
Sylwer: Os ydych yn fyfyriwr Cyd-anrhydedd, sicrhewch eich bod yn cyflwyno’ch cais i’r ddwy adran.