Amgylchiadau Arbennig ac Estyniadau

Cliciwch ar y dolenni canlynol os ydych angen estyniad i ddyddiad cau asesiad neu os ydych am hysbysu'r adran o unrhyw Amgylchiadau Arbennig:

  • Estyniadau - Os na allwch gwblhau eich gwaith erbyn y dyddiad cau am resymau na ellir eu hosgoi a bod angen amser ychwanegol arnoch.
  • Amgylchiadau Arbennig - Rhoi gwybod i'r adran am unrhyw Amgylchiadau Arbennig a allai fod wedi cael effaith ar berfformiad myfyriwr yn ystod y semester.

Noder bod y rhain yn 2 weithdrefn ar wahân ac ni all fyfyrwyr cael estyniad trwy gyflwyno'r ffurflen Amgylchiadau Arbennig ac ni fydd cais am Estyniad yn cael ei ystyried fel myfyriwr yn hysbysu'r adran o unrhyw Amgylchiadau Arbennig.

Rhaid cyflwyno pob ffurflen wedi'i gwblhau a thystiolaeth i'w gefnogi i Swyddfa Adran TFTS trwy e-bost i tfts@aber.ac.uk.