Amgylchiadau Arbennig ac Estyniadau

Cliciwch ar y dolenni canlynol os ydych angen estyniad i ddyddiad cau asesiad neu os ydych am hysbysu'r Adran o unrhyw Amgylchiadau Arbennig:

  • Estyniadau - Os na allwch gwblhau eich gwaith erbyn y dyddiad cau oherwydd amgylchiadau meddygol/personol clir ac eich bod angen amser ychwanegol.
    Noder
    y gellir lawrlwytho copi o'r Ffurflen Estyniad o ran 3.13 Templedau o'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd.
  • Amgylchiadau Arbennig - Rhoi gwybod i'r Adran am unrhyw Amgylchiadau Arbennig a allai fod wedi cael effaith ar berfformiad myfyriwr yn ystod y semester.

Rhaid cyflwyno ffurflen wedi'i gwblhau a thystiolaeth i gefnogi pob cais Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu i'r e-bost tfts-extensions@aber.ac.uk / tfts-specialcircs@aber.ac.uk

Os yw eich cais i wneud gyda modiwl tu allan i'r Adran, cyfeiriwch at restr y Swyddogion Estyniadau ac anfonwch y ffurflenni a'r dystiolaeth ategol i'r cyswllt/e-bost a enwir.