Pwyllgor Cyswllt Staff a Myfyrwyr

Pwrpas y Pwyllgor

Mae' Pwyllgor Cyswllt yn cyfarfod tair gwaith bob blwyddyn academaidd ac yn cynnig pwynt cyfathrebu rhwng myfyrwyr a staff yr Adran.  Bydd yr Adran yn eich hysbysu pan fydd cyfarfod ar fin cael ei alw ac os oes gyda chi ymholiadau neu faterion i'w codi yna dylech drafod y mater gyda'ch cynrychiolydd.  Yn ogystal, gallwch ebostio Tim Gweinyddol TFTS (tfts@aber.ac.uk) a fydd yn cyfeirio'ch neges i'r Cynrychiolydd perthnasol ac i'r Pwyllgor.  Mae'r cynrychiolwyr yna i sicrhau bod gyda chi lais felly cysylltwch da chi os oes gyda chi unrhyw beth i rhannu parthed eich astudiaethau neu am unrhyw agwedd arall o'ch bywyd fel myfyriwr.

Aelodau

Sut gallai ddod yn gynrychiolydd? 

Mae sefyll fel Cynrychiolydd Academaidd yn syml. Ewch i: https://www.umaber.co.uk/llywioaber/etholiadau/sefyll/

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar undeb@aber.ac.uk 

 

Cynrychiolydd cyfredol

Dyma restr gyflawn o'r Cynrychiolwyr Myfyrwyr PCSM i'r flwyddyn academaidd 2020/21

CynrychiolwyrEnwE-bost
Postgraduate Research     
Welsh Medium Representative    
Blwyddyn 1 Drama and Theatre Studies    
Blwyddyn 1 Film and Television Studies    
Blwyddyn 1 Film Making    
Blwyddyn 1 Joint Honours    
Blwyddyn 1 Media and Communication Studies    
Blwyddyn 1 Scenography and Theatre Design    
Blwyddyn 2 Drama and Theatre Studies    
Blwyddyn 2 Film and Television Studies    
Blwyddyn 2 Film Making    
Blwyddyn 2 Joint Honours    
Blwyddyn 2 Media and Communication Studies    
Blwyddyn 2 Scenography and Theatre Design    
Blwyddyn 3 Drama and Theatre Studies    
Blwyddyn 3 Film and Television Studies    
Blwyddyn 3 Film Making    
Blwyddyn 3 Joint Honours    
Blwyddyn 3 Media and Communication Studies    
Blwyddyn 3 Scenography and Theatre Design    

Cofnodion

Academic Year Meeting Date Minutes
2019-20 11eg Mawrth 2020   
20fed Tachwedd 2019   
2018-19 27ain Mawrth 2019  SSCC - Cofnodion - Minutes 27 03 19 
20fed Chwefror 2018 SSCC - Cofnodion - Minutes 30 03 19 
22ain Tachwedd 2018  SSCC - Cofnodion - Minutes 22 11 18 
2017-18    
   
   
2016-2017   3ydd Mai 2017  SSCC - Cofnodion - Minutes 03-05-17
2il Chwefror 2017 SSCC - Cofnodion - Minutes 01-02-17
4ydd Tachwedd 2016  SSCC - Cofnodion - Minutes 04-11-16
2015-2016   6ed Mai 2016  SSCC - Cofnodion - Minutes 06-05-16
13eg Mawrth 2016  SSCC - Cofnodion - Minutes 13-03-16
4ydd Tachwedd 2015  SSCC - Cofnodion - Minutes 04-11-15
2014-2015  4ydd Mawrth 2015  SSCC - Cofnodion - Minutes 04-03-2015
26ain Tachwedd 2014  SSCC - Cofnodion - Minutes 26-11-2014
2013-2014  26ain Mawrth 2014  SSCC - Cofnodion - Minutes 26-3-2014
20fed Tachwedd 2013  SSCC - Cofnodion - Minutes 20-11-2013
2012-2013   1af Mawrth 2013  SSCC - Cofnodion - Minutes 1-5-2013
20fed Feburary 2013  SSCC - Cofnodion - Minutes 20-2-2013
7fed Tachwedd 2012  SSCC - Cofnodion - Minutes 7-11-2012
2011-2012   2il Mai 2012  SSCC - Cofnodion - Minutes 2-05-2012
7fed Mawrth 2012   SSCC - Cofnodion - Minutes 7-7-2012
23ain Tachwedd 2011  SSCC - Cofnodion - Minutes 24-11-2011
2010-2011   4ydd Mai 2011  SSCC - Cofnodion - Minutes 04-05-2011
9fed Mawrth 2011  SSCC - Cofnodion - Minutes 09-03-2011
24ain Tachwedd 2010  SSCC - Cofnodion - Minutes 24-11-2010