Pwyllgor Cyswllt Staff a Myfyrwyr

Pwrpas y Pwyllgor

Mae' Pwyllgor Cyswllt yn cyfarfod tair gwaith bob blwyddyn academaidd ac yn cynnig pwynt cyfathrebu rhwng myfyrwyr a staff yr Adran.  Bydd yr Adran yn eich hysbysu pan fydd cyfarfod ar fin cael ei alw ac os oes gyda chi ymholiadau neu faterion i'w codi yna dylech drafod y mater gyda'ch cynrychiolydd.  Yn ogystal, gallwch ebostio Tim Gweinyddol TFTS (tfts@aber.ac.uk) a fydd yn cyfeirio'ch neges i'r Cynrychiolydd perthnasol ac i'r Pwyllgor.  Mae'r cynrychiolwyr yna i sicrhau bod gyda chi lais felly cysylltwch da chi os oes gyda chi unrhyw beth i rhannu parthed eich astudiaethau neu am unrhyw agwedd arall o'ch bywyd fel myfyriwr.

Sut gallai ddod yn gynrychiolydd?

Mae sefyll fel Cynrychiolydd Academaidd yn syml. Ewch i: https://www.umaber.co.uk/llywioaber/etholiadau/sefyll/

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar undeb@aber.ac.uk 

Cynrychiolydd Cyfredol

Dyma restr gyflawn o'r Cynrychiolwyr Myfyrwyr PCSM i'r flwyddyn academaidd 2021/22: 

CynrychiolwyrEnwE-bost
Postgraduate Research Representative    
Postgraduate Taught Representative Paul Kaiba pak36
Welsh Medium Representative    
Blwyddyn 1 Drama and Theatre Studies Representative    
Blwyddyn 1 Film and Television Studies Representative Lewis Pullin  lep39 
Blwyddyn 1 Film Making Representative    
Blwyddyn 1 Joint Honours Representative Cai Thomas Phillips  ctp3
Blwyddyn 1 Media and Communication Studies Representative    
Blwyddyn 1 Scenography and Theatre Design Representative    
Blwyddyn 2 Drama and Theatre Studies Representative    
Blwyddyn 2 Film and Television Studies Representative    
Blwyddyn 2 Film Making Representative    
Blwyddyn 2 Joint Honours Representative Hannah Francis  haf21 
Blwyddyn 2 Media and Communication Studies Representative Owain Roberts  owr3
Blwyddyn 2 Scenography and Theatre Design Representative Laura Bragg  lab63 
Blwyddyn 3 Drama and Theatre Studies Representative    
Blwyddyn 3 Film and Television Studies Representative Harriet Duffy  hed25 
Blwyddyn 3 Film Making Representative    
Blwyddyn 3 Joint Honours Representative Steph Moore  stm42
Blwyddyn 3 Media and Communication Studies Representative Rachel Lewis  ral29 
Blwyddyn 3 Scenography and Theatre Design Representative