Pwyllgor Cyswllt Staff a Myfyrwyr (PCSM)

Pwrpas y Pwyllgor

Mae' Pwyllgor Cyswllt yn cyfarfod tair gwaith bob blwyddyn academaidd ac yn cynnig pwynt cyfathrebu rhwng myfyrwyr a staff yr Adran.  Bydd yr Adran yn eich hysbysu pan fydd cyfarfod ar fin cael ei alw ac os oes gyda chi ymholiadau neu faterion i'w codi yna dylech drafod y mater gyda'ch cynrychiolydd.  Yn ogystal, gallwch ebostio Tim Gweinyddol TFTS (tfts@aber.ac.uk) a fydd yn cyfeirio'ch neges i'r Cynrychiolydd perthnasol ac i'r Pwyllgor.  Mae'r cynrychiolwyr yna i sicrhau bod gyda chi lais felly cysylltwch da chi os oes gyda chi unrhyw beth i rhannu parthed eich astudiaethau neu am unrhyw agwedd arall o'ch bywyd fel myfyriwr.

Cynrychiolydd Cyfredol

Dyma restr gyflawn o'r Cynrychiolwyr Myfyrwyr PCSM i'r flwyddyn academaidd 2022/23: 

Israddedig

Drama and Theatre Studies e-bost Blwyddyn
    1
Dylan Cashon dyc4@aber.ac.uk 2
Lily Lamplugh lcl6@aber.ac.uk 3
Film and Television Studies
e-bost Blwyddyn
    1
Tom O'Hagan too19@aber.ac.uk 2
 Lewis Pullin lep39@aber.ac.uk 3
Elizabeth Blanche elb101@aber.ac.uk
Film-making
e-bost Blwyddyn
    1
    2
    3
Joint Honours
e-bost Blwyddyn
Eva Kostadinova evk5@aber.ac.uk 1
Christina Ward chw102@aber.ac.uk
    2
 Cai Thomas Phillips ctp3@aber.ac.uk 3
Hannah Francis haf21@aber.ac.uk
Media and Communication Studies
e-bost Blwyddyn
    1
Ruby Fitzer  ruf10@aber.ac.uk 2
Puck Andrew  cha48@aber.ac.uk 3
Scenography and Theatre Design
e-bost Blwyddyn
    1
    2
Laura Bragg lab63@aber.ac.uk 3
Cyfrwng Cymraeg
e-bost Blwyddyn
    1
    2
    3
Writing for Broadcasting, Media & Performance
e-bost Blwyddyn
 Mace Allison alm144@aber.ac.uk  1
Olive Owens  hoo8@aber.ac.uk  2
Kieran Summerly  kis31@aber.ac.uk  3

 

Uwchraddedig

Cynrychiolwyr Uwchraddedig e-bost Arbenigedd
    Ymchwil
    Cynllun a Ddysgir

Dyddiadau Cyfarfodydd

Cynhelir cyfarfodydd PCSM yn y flwyddyn academaidd 2022/23 ar y dyddiadau canlynol:

  • 16eg Tachwedd 2022
  • 15eg Mawrth 2023
  • 3ydd Mai 2023

Sut gallai ddod yn gynrychiolydd?

Ydych chi erioed wedi meddwl am fod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr?

Mae Cynrychiolwyr Academaidd yn rôl hollbwysig mewn cyfathrebu rhwng myfyrwyr, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr. Fel Cynrychiolydd byddech chi’n cysylltu â’ch cyd-fyfyrwyr a chasglu adborth am eu profiad academaidd. Byddech chi wedyn yn codi’r adborth hwn gyda staff mewn Pwyllgorau Cyswllt Myfyrwyr a Staff (SSCCs).  

Felly chi fydd y cyswllt cadarnhaol rhwng staff a myfyrwyr i helpu datrys problemau a gwneud newidiadau sydd o fudd i fyfyrwyr ar eich cwrs ac yn eich adran. 

Mae’r rôl hon yn cymryd hyd at 1-2 awr bob wythnos, felly os ydych chi’n awyddus i sefyll dros eich addysg, yna buaswn i’n awgrymu i chi sefyll am rôl.   

Os hoffech sefyll etholiad, anfonwch e-bost at Glen Creeber (gnc@aber.ac.uk), gan gynnwys y wybodaeth ganlynol:

  1. Enw
  2. E-bost
  3. Blwyddyn
  4. Cynllun Astudio
  5. Os ydych yn astudio trwy’r Gymraeg neu os ydych yn siarad Cymraeg

Am ragor o wybodaeth, ewch i: 6.7 Cynrychiolaeth Myfyrwyr