Cymorth Ychwanegol

Os ydych yn fyfyriwr sydd angen cymorth brys, cysylltwch ag un o'r canlynol:

  • Llinell Gymorth 24/7 Gwasanaeth Diogelwch y Campws – 01970 62 2900

  • Gwasanaethau Brys – 111 (cymorth meddygol di-argyfwng) neu 999 (ar gyfer argyfwng sy'n gofyn am yr Heddlu, yr Ambiwlans neu'r Gwasanaethau Tân)

  • Samaritans (ar gael 24/7) – 116 123 or 0808 164 0123 (Welsh language line). For more information, please see https://www.samaritans.org/?nation=wales

  • Togetherall (ar gael  24/7) - gwasanaeth iechyd meddwl a lles digidol, yn cynnig cymorth ar-lein diogel, dienw. Am fwy o wybodaeth, gweler https://togetherall.com/en-gb/
  • Padarn Surgery – 01970 624545 (yn ystod y dydd) or 01437 769811 (tu allan i oriau gwaith)

  • Church Surgery – 01970 624855 (yn ystod y dydd) or 01970 624855 (tu allan i oriau gwaith)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch, mae croeso i chi gysylltu â’r canlynol:

Cymorth tu allan tymor

Cefnogaeth yn ystod y tymor

Cefnogaeth sydd ar gael gan y Brifysgol

  • Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd - Gellir cysylltu ag aelod o’r tîm Cyngor, Gwybodaeth ac Arian trwy anfon e-bost i student-adviser@aber.ac.uk neu trwy ffonio 01970 621761. Gallwch hefyd gofrestru i gael cymorth gan Wasanaeth Lles y Myfyrwyr trwy lenwi eu ffurflen gofrestru ar-lein sydd ar gael yma: Gwasanaeth Lles
  • Undeb Myfyrwyr Brifysgol Aberystwyth - gallwch gysylltu â thîm Gwasanaeth Cynghori UMAber naill ai drwy e-bostio cyngor@aber.ac.uk, ffonio 01970 621712 neu drwy ddefnyddio eu ffurflen ymholi ar-lein. Am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau, ewch i wefan Cyngor Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.

Gellir dod o hyd i ragor o ffynonellau cymorth ar y wefan A-Y o Lles