Elystan Morgan, B1.18

Mae B1.18 wedi’i lleoli yn adeilad Elystan Morgan yng Nghanolfan Llanbadarn. Mae adeilad Elystan Morgan wedi’i leoli ar y chwith wrth y fynedfa i Ganolfan Llanbadarn.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 9 (22 yn flaenorol)

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 39 m² (6.5m hyd x 6m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ar ôl mynd i mewn i Adeilad Elystan Morgan o’r brif fynedfa, trowch i’r chwith yn y prif gyntedd ac ewch i lawr y ramp serth ar y dde. Mae B1.18 ym mhen pellaf y coridor, ar yr ochr dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

3 bwrdd gwyn