Elystan Morgan, B1.20

Mae B1.20 wedi’i leoli yn adeilad Elystan Morgan yng Nghanolfan Llanbadarn. Mae adeilad Elystan Morgan wedi’i leoli ar yr ochr chwith wrth y fynedfa i Ganolfan Llanbadarn.

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 40

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 54 m² (6m hyd x 9m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ar ôl mynd i mewn i Adeilad Elystan Morgan o’r brif fynedfa, trowch i’r chwith yn y prif gyntedd ac ewch i lawr y ramp serth ar y dde. Mae B1.20 ym mhen pellaf y coridor.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

2 bwrdd gwyn