Elystan Morgan, T1

Mae T1 wedi’i leoli yn adeilad Elystan Morgan yng Nghanolfan Llanbadarn. Mae adeilad Elystan Morgan wedi’i leoli ar yr ochr chwith wrth y fynedfa i Ganolfan Llanbadarn.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 31 (264 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 280 m² (14m hyd x 20m lled)

Dim ffenestri

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Mae T1 wedi’i leoli i’r cefn o’r adeilad Elystan Morgan ar Canolfan Llanbadarn. Lleolwyd T1 gyferbyn i brif fynedfa Ganolfan Llanbadarn. Wrth fynd i mewn i Ganolfan Llanbadarn, dilynwch y grisiau byr neu’r ramp hygyrch wedi’i leoli yn uniongyrchol o’ch blaen. Mae T1 o dan y canopi trwy’r drysau ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data