Canolfan Ddelweddu, B1.07

Mae B1.07 wedi’i lleoli ar is-lawr y Ganolfan Ddelweddu (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from front left
View from back right
View from back left
View from front right

Manylebau

Nifer y seddi: 48

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 96 m² (8m hyd x 12m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i’r adeilad trwy’r brif fynedfa. Trowch i’r chwith ac ewch i ben pellaf y coridor. Ar ddiwedd y coridor trowch i’r dde ac ewch trwy’r drysau dwbl. Ewch trwy’r drws cyntaf ar y dde ac i lawr y grisiau. Ar waelod y grisiau ewch trwy’r set nesaf o ddrysau a dilynwch y coridor i’r pen.

An alternative wheelchair accessible entrance to the room is available at the rear of the building (follow the concrete path).

Offer

Adnoddau ystafell ddysgu safonol (dim goleuadau addasadwy)

3 bwrdd gwyn

Microffon gwddf

2 taflunydd data

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllaw Ystafelloedd Addysgu 2021-22