Carwyn James, F11

Mae F11 ar lawr cyntaf adeilad Carwyn James.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 6 (11 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell seminar

Maint yr ystafell: 30 m² (5m hyd x 6m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O’r prif gyntedd dringwch y grisiau i’r llawr cyntaf. Trowch i’r chwith a dilynwch y coridor. Bydd F11 ar eich ochr chwith.

Offer

Cyfrifiadur dysgu

1 uned arddangos weledol

Ffôn mewnol

1 bwrdd gwyn