Carwyn James, F27

Mae F27 wedi’i lleoli ar lawr cyntaf adeilad Carwyn James ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 8 (32 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 75 m² (7.5m hyd x 10m lled)

Bleinds

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system clyw is-goch

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad Carwyn James trwy’r brif fynedfa. Ewch i fyny’r grisiau a throi i’r chwith. Dilynwch y coridor i’r pen – mae F27 ym mhen pellaf y coridor.

Offer

Adnoddau ystafell ddysgu safonol (dim goleuadau addasadwy)

2 taflunydd data

2 bwrdd gwyn