Edward Llwyd, 0.26

Mae 0.26 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod isaf adeilad Edward Llwyd ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 26 (176 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 160 m² (16m hyd x 10m lled)

Dim ffenestri

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa, croeswch y cyntedd ar y llawr gwaelod i’r grisiau, ac ewch i lawr y grisiau i’r llawr gwaelod isaf. Mae 0.26 wedi’i lleoli wrth gefn y grisiau ar bwys cabinet arddangos y gwyddorau biolegol.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

3 taflunydd data

2 bwrdd gwyn

Camera fideo PTZ HD