Hugh Owen, E4

Mae E4 wedi’i lleoli ar Lawr E adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais ger llyfrgell Hugh Owen.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 9

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 63m² (11.5m hyd x 5.5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system clyw is-goch

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Mae’r fynedfa i Lawr E i’r chwith i Lyfrgell Hugh Owen. Dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen o fynedfa Llawr E. Mae E4 wedi’i lleoli ar ochr dde’r coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

1 bwrdd gwydr