IBERS, 0.30

Mae IBERS 0.30 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad IBERS ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 24

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 50 m² (10m hyd x 5m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O brif fynedfa adeilad IBERS, ewch drwy ardal y dderbynfa ac ewch i lawr y coridor i’r dde i gaffi IBERS Bach. IBERS 0.30 yw’r ystafell gyntaf ar y chwith ar y coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol (dim goleuadau addasadwy)

1 taflunydd data

3 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllaw Ystafelloedd Addysgu 2021-22