IBERS, 0.32

Mae IBERS 0.32 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad IBERS ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 22 (76 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell gyfrifiaduron

Maint yr ystafell: 150 m² (10m hyd x 15m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Cyfarwyddiadau

O brif fynedfa adeilad IBERS, ewch drwy ardal y dderbynfa ac ewch i lawr y coridor i’r dde i gaffi IBERS Bach. IBERS 0.30 yw’r ystafell trydydd ar y chwith ar y coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

3 taflunydd data