IBERS, 1.32

Mae IBERS 1.32 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad IBERS ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 10

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 51m² (6.5m hyd x 8m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system clyw is-goch

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O brif fynedfa adeilad IBERS, ewch drwy ardal y dderbynfa ac ewch i lawr y coridor i’r dde i gaffi IBERS Bach. IBERS 1.32 yw’r ystafell gyntaf ar y chwith ar y coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data