Gwleiddyddiaeth Ryngwladol, Neuadd Fawr

Mae Neuadd Fawr yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi’i lleoli ar Lawr 1 yr adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar gampws Penglais. Gallwch ddod o hyd i’r adeilad hwn ar bwys y groesfan i gerddwyr ar y ffordd o flaen Canolfan y Celfyddydau.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 27 (72 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 160m² (14.5m hyd x 11m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa fe ddewch o hyd i’r ystafell hon ym ar yr ochr chwith.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn cludadwy