Llandinam, B22

Mae B22 ar lawr gwaelod adeilad Llandinam.

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 40

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 77 m² (11m hyd x 7m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa trowch i’r chwith i mewn i Felin Drafod Llandinam, ewch yr holl ffordd i’r pen ac i lawr y coridor gwyn ar y chwith. Mae B22 hanner ffordd i lawr y coridor, ar yr ochr dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

2 bwrdd gwyn